ANA SAYFA / Etiket Arşivi: Yusuf Alkım (Sayfa 2)

Etiket Arşivi: Yusuf Alkım

Yusuf Alkım – Çıbanın Başı

Faşizim Üzerine Yazılar 1 TC son dönemde açık faşizmin uygulandığı bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu dönüşümü dikkatli bir şekilde ele almak ve dayanaklarını ortaya koymak durumundayız. İlk olarak belirtmek gerek ki; kendisine sol, devrimci diyen bir çok kesim de dahil, TC’de yaşanan bu dönüşümü AKP’ye hatta daha da ileri gidip …

Devamını Oku

Yusuf Alkım-Savaş ve Turnusol

Bu yazı TC’nin Suriye Kürt bölgesine yönelik başlattığı savaş ve sonrasında yaşanan süreci ele almaktadır ve 9 Şubat tarihli Afrika gazetesinde yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Ocak’ta Suriye’nin Kürt bölgesine yönelik başlattığı kirli savaş sonrası yaşanan gelişmeler Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasetler açısından tam bir turnusol görevi yerine getirmektedir. TC’nin Rojava Devrimi’ni boğmak …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Türkiye Kritik Bir Yol Ayrımında – 3

Türkiye’de birikmiş olan çelişkiler ve bölgedeki gelişmeler, mevcut sömürü ve baskı odaklı yapının devamlılığını tehlikeye sokmaktadır. Sistemi sürdürebilmek için farklı kesimler üzerinde kurulan etnik, dini, sınıfsal baskılar güçlü bir başkaldırının dinamiklerini hazırlamaktadır. TC egemen kesimleri ve onların iktidarına hizmet için bulunan AKP hükümeti ise bunu karşılayabilmek için gerekli tedbirleri almaya …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Türkiye Kritik Bir Yol Ayrımında – 2

AKP iktidarı 13 yılı aşan hükümet sürecinde sıradan bir siyasi parti yapısından rüşvet, yolsuzluklar, kamusal alanların talanı gibi olanakları da kullanarak büyük bir servet biriktiren ve bunu İslami motiflerle süsleten önemli bir güç odağına dönüştü. AKP hükümetleri döneminde ortaya çıkan yeni sermaye çevreleri ve bizzat AKP’li yöneticiler ve yakın çevrelerinin …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Türkiye Kritik Bir Yol Ayrımında – 1

Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Anayasa Referandumu önemli bir eşiğe işaret ediyor. Bu önem sandıktan çıkacak sonuçtan bağımsız olarak ele alınması gerekiyor. Ne demek mi bu? Bu sorunun cevabını tek bir yazıda kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde cevaplamak pek mümkün görünmüyor. O nedenle konuyu bir dizi yazı şeklinde adım adım …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Ne için, nasıl bir mücadele?

Devrimci Komünist Birlik Marksist-Leninist bir çizgiye sahip bir kadro örgütüdür. “Kıbrıs Sorunu ve Devrimci Çözüm” broşüründe ortaya koyduğumuz gibi güçlü bir kadro örgütlenmesi ve işçi, emekçiler içerisinde güçlü bağlar kurarak ülkemizin Komünist Partisi’nin inşasını hedeflemektedir. Şuan için öngörümüz, partileşme sürecinde Devrimci Komünist Parti ismini almaktır. Ancak bunu kesin olarak o …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Sovyetlerin yitirilişinden çeyrek asır sonra…

Sovyetler Birliği kuruluşundan çözülüşüne geçen bütün bir dönemde aynı nitelikte değildi. Sosyalist Devrim önce büyük şehirlerdeki iktidarı sağladı sonra uzun yıllar iç savaş devam etti ve böylece İngiliz, Fransız, Alman destekli Beyaz Ordular yenilgiye uğratılarak tüm ülkede iktidar kurulabildi. Ardından NEP denen devlet kontrolündeki, temel tüketim maddeleri üretiminin tamamen sosyalist …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Deniz ile tanışmak…

Nasıl anlatılır küçük bir çocuğa devrimci olmanın anlamı? Nasıl açıklanır devrimci olduğu için katledilen güzel insanların neden öldükleri? “Baba bu bayrak hangi takımındır?” sorusuna “devrimcilerin” diye yanıt vermek ve sonrasında “devrimci”nin ne olduğunu anlatmaya çalışmak… Üstüne üstük dinlediği şarkıda duyduğu devrimci kelimesi üzerine sorduğu sorular ve o bir çok güzel …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Ekim Devrimi ile kazandıklarımız ve bugün yitirdiklerimiz

Bugün insanlık bir yanda bundan 98 yıl önce, dünyanın en geri kalmış coğrafyalarından birisinde, yani Rusya’da dahi gerçekleşecek sosyalist bir devrimi ile yaratılabileceği kanıtlanan ilerleme olanakları, diğer yanda ise bugün dünyanın neredeyse tamamında hakim olan kapitalist düzenin insanlığın gelişmesinin önüne set çekmesi ikilemi ile karşı karşıyadır. Bugün içerisinde yaşadığımız kapitalist …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Sanat, sanatçı ve toplumsal rolü

Yusuf Alkım Sanatın amacı nedir? Neden sanat yapılır? Sanatçının görevi nedir? Aslında bu sorulara vereceğiniz cevap sizin dünyaya bakışınızla, dünya görüşünüzle bağlantılıdır. Eğer siz sanatı salt kendi “sanatçı kimliğinizin” ürettiklerini pazarlamak olarak görüyorsanız, yani size göre sanatın yapılma amacı bir gelir kapısına sahip olmaksa, o zaman size göre sanatçının görevi …

Devamını Oku