ANA SAYFA / Etiket Arşivi: Yusuf Alkım

Etiket Arşivi: Yusuf Alkım

Yusuf Alkım – Türkiye Kritik Bir Yol Ayrımında – 3

Türkiye’de birikmiş olan çelişkiler ve bölgedeki gelişmeler, mevcut sömürü ve baskı odaklı yapının devamlılığını tehlikeye sokmaktadır. Sistemi sürdürebilmek için farklı kesimler üzerinde kurulan etnik, dini, sınıfsal baskılar güçlü bir başkaldırının dinamiklerini hazırlamaktadır. TC egemen kesimleri ve onların iktidarına hizmet için bulunan AKP hükümeti ise bunu karşılayabilmek için gerekli tedbirleri almaya …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Türkiye Kritik Bir Yol Ayrımında – 2

AKP iktidarı 13 yılı aşan hükümet sürecinde sıradan bir siyasi parti yapısından rüşvet, yolsuzluklar, kamusal alanların talanı gibi olanakları da kullanarak büyük bir servet biriktiren ve bunu İslami motiflerle süsleten önemli bir güç odağına dönüştü. AKP hükümetleri döneminde ortaya çıkan yeni sermaye çevreleri ve bizzat AKP’li yöneticiler ve yakın çevrelerinin …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Türkiye Kritik Bir Yol Ayrımında – 1

Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Anayasa Referandumu önemli bir eşiğe işaret ediyor. Bu önem sandıktan çıkacak sonuçtan bağımsız olarak ele alınması gerekiyor. Ne demek mi bu? Bu sorunun cevabını tek bir yazıda kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde cevaplamak pek mümkün görünmüyor. O nedenle konuyu bir dizi yazı şeklinde adım adım …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Ne için, nasıl bir mücadele?

Devrimci Komünist Birlik Marksist-Leninist bir çizgiye sahip bir kadro örgütüdür. “Kıbrıs Sorunu ve Devrimci Çözüm” broşüründe ortaya koyduğumuz gibi güçlü bir kadro örgütlenmesi ve işçi, emekçiler içerisinde güçlü bağlar kurarak ülkemizin Komünist Partisi’nin inşasını hedeflemektedir. Şuan için öngörümüz, partileşme sürecinde Devrimci Komünist Parti ismini almaktır. Ancak bunu kesin olarak o …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Sovyetlerin yitirilişinden çeyrek asır sonra…

Sovyetler Birliği kuruluşundan çözülüşüne geçen bütün bir dönemde aynı nitelikte değildi. Sosyalist Devrim önce büyük şehirlerdeki iktidarı sağladı sonra uzun yıllar iç savaş devam etti ve böylece İngiliz, Fransız, Alman destekli Beyaz Ordular yenilgiye uğratılarak tüm ülkede iktidar kurulabildi. Ardından NEP denen devlet kontrolündeki, temel tüketim maddeleri üretiminin tamamen sosyalist …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Deniz ile tanışmak…

Nasıl anlatılır küçük bir çocuğa devrimci olmanın anlamı? Nasıl açıklanır devrimci olduğu için katledilen güzel insanların neden öldükleri? “Baba bu bayrak hangi takımındır?” sorusuna “devrimcilerin” diye yanıt vermek ve sonrasında “devrimci”nin ne olduğunu anlatmaya çalışmak… Üstüne üstük dinlediği şarkıda duyduğu devrimci kelimesi üzerine sorduğu sorular ve o bir çok güzel …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Ekim Devrimi ile kazandıklarımız ve bugün yitirdiklerimiz

Bugün insanlık bir yanda bundan 98 yıl önce, dünyanın en geri kalmış coğrafyalarından birisinde, yani Rusya’da dahi gerçekleşecek sosyalist bir devrimi ile yaratılabileceği kanıtlanan ilerleme olanakları, diğer yanda ise bugün dünyanın neredeyse tamamında hakim olan kapitalist düzenin insanlığın gelişmesinin önüne set çekmesi ikilemi ile karşı karşıyadır. Bugün içerisinde yaşadığımız kapitalist …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Sanat, sanatçı ve toplumsal rolü

Yusuf Alkım Sanatın amacı nedir? Neden sanat yapılır? Sanatçının görevi nedir? Aslında bu sorulara vereceğiniz cevap sizin dünyaya bakışınızla, dünya görüşünüzle bağlantılıdır. Eğer siz sanatı salt kendi “sanatçı kimliğinizin” ürettiklerini pazarlamak olarak görüyorsanız, yani size göre sanatın yapılma amacı bir gelir kapısına sahip olmaksa, o zaman size göre sanatçının görevi …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – İnsanlığın gelişimi ve komünizm

İnsanlık dünya üzerindeki binlerce yıllık yaşamı süresince bir çok farklı toplumsal yapılanma içersinden geçerek günümüze geldi. İlk insan toplulukları ilkel komünal dediğimiz, doğa karşısında son derece güçsüz olan ve doğa yasalarını öğrenmeye, bu yasaları öğrenip kendi yaşamını sürdürebilecek olanaklara kavuşma çabası içerisindeydi. 0İnsanlığın alet kullanmayı ve yapımını öğrenmeye başlaması ile …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Geçişler, çözüm ve mücadele…

Kıbrıs adasının fiziki bölünmesinin ilk adımı 1958 yılında İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Lefkoşa’nın göbeğindeki Lokmacı’ya dikenli teller çekmesi ve Lefkoşa’yı Rum bölgesi, Türk bölgesi olarak ayırması ile başlamıştı. İngiliz sömürge yönetiminin uyguladığı böl – yönet politikasının bir sonucu olarak bölünmüşlük 1963 olayları ile tüm “Yeşil Hat”a yayılırken, 1974 bölünmeyi tüm adaya …

Devamını Oku