ANA SAYFA / ML KİTAPLIK

ML KİTAPLIK

Marksit Leninist Kitaplık

 

Karl Marksmarx

Karl Marks – 1844 El Yazmaları

Karl Marks – Ücretli Emek ve Sermaye

Karl Marks – Fransada Sınıf Savaşımları

Karl Marks – Kapital Cilt 1

Karl Marks – Kapital Cilt 2

Karl Marks – Kapital Cilt 3

 

Karl Marks – Friedrich Engels

Karl Marks-Friedrich Engels – Komünist Parti Manifestosu

 

Friedrich Engelsengelx

Friedrich Engels – Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

Friedrich Engels – Anti Dühring

Friedrich Engels – Tarihte Zorun Rolü

 

Vladimir İlyiç Lenin

V.İ.Lenin – Bir Adım İleri İki Adım Geri

V.İ.Lenin – Devlet ve Devrim

V.İ.Lenin – Emperyalizm

V.İ.Lenin – İki Taktik

V.İ.Lenin – Kır Yoksullarına

V.İ.Lenin – Ne Yapmalı

V.İ.Lenin – Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi

V.İ.Lenin – Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

V.İ.Lenin – Sol Radikalizm Komünizmde Bir Çocukluk Hastalığı

V.İ.Lenin – Sosyal Demokrat Bir Yayımcının Notları

 

V.İ.Lenin-J.Stalinleninismus_stalinismus

V.İ.Lenin-J.Stalin – Örgütlenme Üzerine

 

J.StalinStalinn

J.Stalin – Anarşizm mi sosyalizm mi

J.Stalin – Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

J. Stalin – Leninizmin Sorunları

J. Stalin – Leninizmin Temelleri

J.Stalin – Son Yazılar

J.Stalin – SBKP-B’deki Sag Sapma Üzerine

 

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi

Politik Ekonomi Ders Kitabı Cilt 1

Politik Ekonomi Ders Kitabı Cilt 2

 

Maksim Gorki

Maksim Gorki – Küçük – Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi

 

Georges Politzergeorges-politzer

Georges Politzer – Felsefenin Temel İlkeleri

Georges Politzer – Felsefenin Başlangıç İlkeleri

 

Grover Furr

Grover Furr – Stalin ve Demokratik Reform Mücadelesi

 

Mao Çe Tungmao_zedong_large

Mao Çe Tung – Askeri Yazılar

Mao Çe Tung – Seçme Eserler Cilt 1

Mao Çe Tung – Seçme Eserler Cilt 2

 

Che Guevarache

Che Guevara – Bolivya Günlüğü

 

A Erivansky1-618e7cb004

A Erivansky – Bir Sovyet Otomatik Fabrikası

 

 

NOT:Marksist-Leninist kaynakları Türkçeye tercüme ederek yayınlayan tüm yayın evlerine ve bu kaynakları internet ortamına taşıyan tüm dost sitelere teşekkürü bir borç biliriz. Kitaplığımız kapsamı genişletilerek geliştirilmeye devam edecektir.