ANA SAYFA / Toprak Çağan

Toprak Çağan

Toprak Çağan – Lenin’den kopan “sol” siyasetlerdeki savrulma…

Kıbrıs’ın solcuları da bizdeki benzerleri ile aynı yerden besleniyorlar ya da aynı yerden bir sonuç umuyorlar. Demokrasinin ya da ‘rejim’ olarak cumhuriyetin, hatta federasyonun sadece biçimsel varlığı şu an ki yokluğunu çok değerli bir yere koymaz, koymamalı. Marksizm, onu evrensel karakteri ile devrimler coğrafyasına taşıyan bir komünistin, Lenin’in devrimci üretkenliği …

Devamını Oku

Toprak Çağan – “Ortalama sol” düşüncelerinin tükenmişliği ve çırpınışı

“Dogmacılık, doktrincilik” , … bunlar Raboçeye Dyelo’daki* “eleştiri özgürlüğünün” şövalyece savunucularının silaha sarıldıkları düşmanlardır. Bu sorunun gündeme alınmasından pek memnunuz ve sadece bir başka sorunun da eklenmesini öneririz:  Peki yargıçlar kimlerdir?”1 Blanqui’nin mezar taşının üzerine şunlar yazıldı; “taş kalpli bir sınıfa karşıekmekten mahrum halk uğruna savaşırken;yaşamında dört duvara;ölümünde dört parça çam tahtasına …

Devamını Oku

Toprak Çağan – Ayaklananlar mı, teorisyenler mi kendiliğindenci?

Bir kafa karışıklığının olması, var olan durumu karşılayıştaki alınan tutum, yorumlayış tarzı ve çıkartılan politik sonuçlarla ilişkili. Nihayetinde görünen ideolojik bir kafa karışıklığı. Günümüz kitle hareketleri ve ayaklanmalarını ele alıştaki sığ düşünce tarzı, eylemin içeriğine dair statik belirlemelerin kıskacına takılmaktan kurtulamıyor. Oysaki devrimci düşüncenin felsefik boyutu, devrimci partinin içinde yerini …

Devamını Oku

Toprak Çağan – Arada kalanların edilgenliği

Yaşanılanlara karşı tepki duyma hali, başlangıç aşamasından yaşanılana müdahale etme, onu başka bir durumla değiştirme sonucuna kadar bir mücadeleyi gerektirir. Biz bu düzeni-yaşamı istemiyoruz! Peki başka bir yaşam için mücadeleye, özellikle de kolektif bir mücadeleye girişiyor muyuz? Bu soru aslında bu düzenle bağları koparıp koparamamanın cevabını arıyor. Bireysel özgürlük, varoluşçuluk …

Devamını Oku

Toprak Çağan – Kaybolan kentlerin eskicileri, yeni yaşam sizin torbalarınızdadır

Sosyalistlerin dilini yenilemesi gerektiğinden bahsetmek, onu (sosyalizmi) güncellemek, yani zamana uydurmak sıklıkla duyduğumuz önerilerden biri. Önerilerin sahiplerine, “Peki bu nasıl olacak, bunun pratik karşılığı nedir?”  diye sorduğumuzda, sosyalist hedefler doğrultusunda pek bir yanıt bulduğumuz söylenemez. Ortaya çıkan iki sonuç var. Birincisi; insanların bu dönemdeki alışkanlıklarının ve yaklaşımlarının sosyalizmle aralarına koyabilecekleri …

Devamını Oku

Toprak Çağan – Hayal kırıklığı ve solun metal yorgunluğu

Yapısal bir ekonomik krizin siyasal bunalımlara yol açtığı, daha da açacağı koşullarda AKP yaveri MHP’nin önerisi ile birlikte bir erken seçim kararı almış göründü. Muhalif kesimin deyimi ile bu bir “baskın seçim”di. Yönetememe durumunu başka bir formatta ( fiili olarak yaşama geçiriyor olsa da) hızlı karar alma, hızlı harekete geçirme …

Devamını Oku

Toprak Çağan – Hem muhalif, hem de devrimci (!)

20.yy’ın ikinci yarısından itibaren özellikle Avrupa’da ki solcu entelektüeller ve teorisyenler arasında “Marksist teoriyi yeniden üretme” iddiası ile kimi düşünceler öne çıktı. Koşulların değiştiği, özgünlüklerin yakalanması gerektiği ile ilgili sayısız neden kavramsal düzeyde ele alınarak yeni bir yorumlama ve ele alışla akımsal düzeye çıkarıldı. Bu yazı için bir irdeleme amacı …

Devamını Oku

Toprak Çağan – Siyasal bilinci yükseltelim

Devrimci hareket politik üretimini, düşünce ve önerilerini öne sürerken bilinçli eylemin (siyasal devrimciliğin) kendisine ihtiyaç duyar. Bilinçli eylem devrimci hareketi belirgenliştiren, onun genel hareketliliğin karşısına değiştirici bir güç olarak çıkabilmesini sağlayan temel etkendir. Bu nedenle eylem sadece sokakta, alanda yada bir gösteride açığa çıkan görüntü değildir. Birey olarak devrimcinin yaşamla …

Devamını Oku