ANA SAYFA / Yusuf Alkım (Sayfa 3)

Yusuf Alkım – Kıbrıs sorunu ve mücadele yöntemleri

Kıbrıs sorunu nedir, ne değildir? “Kıbrıs Sorunu” denen ve onyıllardır çözülemeyen olgu nedir? Kıbrıs sorunu; Kıbrıs’ta yaşayan farklı milliyetlerden ya da dini inançlardan kesimlerin arasındaki bir anlaşmazlıktan çok, bu kesimler arasında anlaşmazlıklar yaratarak, bilenen “Böl ve yönet” politikası ile Kıbrıs üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerin ve bu güçler arasından …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Nasıl bir mücadele?

Toplumun hemen hemen tüm kesimlerinde ciddi bir rahatsızlık var. Tek şikayetçi olmayan kuzeydeki mevcut hükümet ve çevresi, bir de ülkemizin kuzeyindeki sömürgeci yapıdan rant elde eden küçük bir elit tabaka ile mafya odakları olsa gerek. Çalışanların yaşam koşulları her geçengün daha da ağırlaşmaya devam ediyor. Maaşlarda herhangi bir artış olmazken …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Din üzerine

Bilimsel sosyalizmin kurucularından ve diyalektik materyalizmin felsefik öncülerinden Karl Marx 1843 yılında kaleme aldığı “Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı” adlı yazıda “Dinsel üzüntü, bir ölçüde gerçek üzüntünün dışavurumu ve bir başka ölçüde de gerçek üzüntüye karşı protesto oluyor. Din ezilen insanın içli ezgisini, kalpsiz bir dünyanın sıcaklığını, tinin dıştalandığı toplumsal …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Stalin’in “Leninizmin Temelleri” kitabından bir bölüm ve çıkarılan bazı sonuçlar

Stalin”in “Leninizmin Temelleri” kitabından g?revler bir bölüm ve çıkarılan bazı sonuçlar http://kurtuluscephesi.com/stalin/leninizm.htm “…….. 5. Taktik önderlik. Taktik önderlik, stratejik önderliğin bir parçasıdır. Taktik önderlik, stratejik önderliğin ödevlerine ve gereklerine bağlıdır. Taktik önderliğin amacı, proletaryanın bütün savaşım ve örgüt biçimlerini benimsemek ve belirli bir güçler ilişkisi içinde, stratejik başarının hazırlanması için …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Süreç ve görevler

İnsanlık önemli bir sınavdan geçiyor. On binlerce yıldır devam eden, Büyük Ekim Sovyet devrimi ile büyük bir darbe alan sömürüye dayalı sınıflar düzeni gelinen noktada artık insanlığın önünü tıkayan bir engele dönüşmüş durumda. Bölge coğrafyada ve ülkemizin kuzey yarısında yaşanan halk hareketlenmeleri, küçük bir azınlığın zenginliklerin büyük bir bölümüne el …

Devamını Oku