ANA SAYFA / Yusuf Alkım (Sayfa 2)

Yusuf Alkım – Ne için, nasıl bir mücadele?

Devrimci Komünist Birlik Marksist-Leninist bir çizgiye sahip bir kadro örgütüdür. “Kıbrıs Sorunu ve Devrimci Çözüm” broşüründe ortaya koyduğumuz gibi güçlü bir kadro örgütlenmesi ve işçi, emekçiler içerisinde güçlü bağlar kurarak ülkemizin Komünist Partisi’nin inşasını hedeflemektedir. Şuan için öngörümüz, partileşme sürecinde Devrimci Komünist Parti ismini almaktır. Ancak bunu kesin olarak o …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Sovyetlerin yitirilişinden çeyrek asır sonra…

Sovyetler Birliği kuruluşundan çözülüşüne geçen bütün bir dönemde aynı nitelikte değildi. Sosyalist Devrim önce büyük şehirlerdeki iktidarı sağladı sonra uzun yıllar iç savaş devam etti ve böylece İngiliz, Fransız, Alman destekli Beyaz Ordular yenilgiye uğratılarak tüm ülkede iktidar kurulabildi. Ardından NEP denen devlet kontrolündeki, temel tüketim maddeleri üretiminin tamamen sosyalist …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Deniz ile tanışmak…

Nasıl anlatılır küçük bir çocuğa devrimci olmanın anlamı? Nasıl açıklanır devrimci olduğu için katledilen güzel insanların neden öldükleri? “Baba bu bayrak hangi takımındır?” sorusuna “devrimcilerin” diye yanıt vermek ve sonrasında “devrimci”nin ne olduğunu anlatmaya çalışmak… Üstüne üstük dinlediği şarkıda duyduğu devrimci kelimesi üzerine sorduğu sorular ve o bir çok güzel …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Ekim Devrimi ile kazandıklarımız ve bugün yitirdiklerimiz

Bugün insanlık bir yanda bundan 98 yıl önce, dünyanın en geri kalmış coğrafyalarından birisinde, yani Rusya’da dahi gerçekleşecek sosyalist bir devrimi ile yaratılabileceği kanıtlanan ilerleme olanakları, diğer yanda ise bugün dünyanın neredeyse tamamında hakim olan kapitalist düzenin insanlığın gelişmesinin önüne set çekmesi ikilemi ile karşı karşıyadır. Bugün içerisinde yaşadığımız kapitalist …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Sanat, sanatçı ve toplumsal rolü

Yusuf Alkım Sanatın amacı nedir? Neden sanat yapılır? Sanatçının görevi nedir? Aslında bu sorulara vereceğiniz cevap sizin dünyaya bakışınızla, dünya görüşünüzle bağlantılıdır. Eğer siz sanatı salt kendi “sanatçı kimliğinizin” ürettiklerini pazarlamak olarak görüyorsanız, yani size göre sanatın yapılma amacı bir gelir kapısına sahip olmaksa, o zaman size göre sanatçının görevi …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – İnsanlığın gelişimi ve komünizm

İnsanlık dünya üzerindeki binlerce yıllık yaşamı süresince bir çok farklı toplumsal yapılanma içersinden geçerek günümüze geldi. İlk insan toplulukları ilkel komünal dediğimiz, doğa karşısında son derece güçsüz olan ve doğa yasalarını öğrenmeye, bu yasaları öğrenip kendi yaşamını sürdürebilecek olanaklara kavuşma çabası içerisindeydi. 0İnsanlığın alet kullanmayı ve yapımını öğrenmeye başlaması ile …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Geçişler, çözüm ve mücadele…

Kıbrıs adasının fiziki bölünmesinin ilk adımı 1958 yılında İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Lefkoşa’nın göbeğindeki Lokmacı’ya dikenli teller çekmesi ve Lefkoşa’yı Rum bölgesi, Türk bölgesi olarak ayırması ile başlamıştı. İngiliz sömürge yönetiminin uyguladığı böl – yönet politikasının bir sonucu olarak bölünmüşlük 1963 olayları ile tüm “Yeşil Hat”a yayılırken, 1974 bölünmeyi tüm adaya …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Durumumuz ve gelmekte olana hazırlanmak

Kıbrıs’ın objektif koşulları dikkate alındığında, mücadele bağlamında izlenmesi gereken yaklaşımlar ile ilgili bazı noktaları netleştirmek gerekiyor. Öncelikle Devrimci Komünistler olarak bizlerin ana hedefi ülkemizde ve dünyada sosyalist devrimi gerçekleştirmek ve sınıfsız, insanın insan üzerindeki sömürüsünün yok olacağı, insanlığın tüm özgürleşmesinin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılacağı bir düzeni, komünist toplum yapısını …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – İşgale karşı tavır ve birlikte mücadele!

Ülkemizde kurulu olan yapı her geçen gün daha da sıkışmaya devam ediyor. Bu sıkışma sadece ülkemiz için de geçerli değil, özellikle 2008 yılı ile birlikte ortaya çıkan kapitalist ekonomik kriz her geçen gün yeni coğrafyaları yangın erine çevirmeye devam ediyor. On yıllardır geriye çekilmiş olan sınıf mücadeleleri yeniden gelişme ve …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Mücadeleyi adım adım örmek

Kıbrıs adası stratejik konumu nedeni ile tarih boyunca bölgede egemenlik sahibi her gücün ele geçirmek ve kendi hegemonyasını bölgede artırmak için kullanmaya çalıştığı bir yer olmuştur. Alışıla gelmiş tanımlaması ile “Akdeniz’deki batmayan uçak gemisi” konumundaki Kıbrıs adası, sahip olduğu stratejik öneme 20 yüzyılın ikinci yarısında tespit edilen yer altı zenginlikleri …

Devamını Oku