ANA SAYFA / Yusuf Alkım (Sayfa 2)

Yusuf Alkım – Ekim Devrimi ile kazandıklarımız ve bugün yitirdiklerimiz

Bugün insanlık bir yanda bundan 98 yıl önce, dünyanın en geri kalmış coğrafyalarından birisinde, yani Rusya’da dahi gerçekleşecek sosyalist bir devrimi ile yaratılabileceği kanıtlanan ilerleme olanakları, diğer yanda ise bugün dünyanın neredeyse tamamında hakim olan kapitalist düzenin insanlığın gelişmesinin önüne set çekmesi ikilemi ile karşı karşıyadır. Bugün içerisinde yaşadığımız kapitalist …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Sanat, sanatçı ve toplumsal rolü

Yusuf Alkım Sanatın amacı nedir? Neden sanat yapılır? Sanatçının görevi nedir? Aslında bu sorulara vereceğiniz cevap sizin dünyaya bakışınızla, dünya görüşünüzle bağlantılıdır. Eğer siz sanatı salt kendi “sanatçı kimliğinizin” ürettiklerini pazarlamak olarak görüyorsanız, yani size göre sanatın yapılma amacı bir gelir kapısına sahip olmaksa, o zaman size göre sanatçının görevi …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – İnsanlığın gelişimi ve komünizm

İnsanlık dünya üzerindeki binlerce yıllık yaşamı süresince bir çok farklı toplumsal yapılanma içersinden geçerek günümüze geldi. İlk insan toplulukları ilkel komünal dediğimiz, doğa karşısında son derece güçsüz olan ve doğa yasalarını öğrenmeye, bu yasaları öğrenip kendi yaşamını sürdürebilecek olanaklara kavuşma çabası içerisindeydi. 0İnsanlığın alet kullanmayı ve yapımını öğrenmeye başlaması ile …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Geçişler, çözüm ve mücadele…

Kıbrıs adasının fiziki bölünmesinin ilk adımı 1958 yılında İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Lefkoşa’nın göbeğindeki Lokmacı’ya dikenli teller çekmesi ve Lefkoşa’yı Rum bölgesi, Türk bölgesi olarak ayırması ile başlamıştı. İngiliz sömürge yönetiminin uyguladığı böl – yönet politikasının bir sonucu olarak bölünmüşlük 1963 olayları ile tüm “Yeşil Hat”a yayılırken, 1974 bölünmeyi tüm adaya …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Durumumuz ve gelmekte olana hazırlanmak

Kıbrıs’ın objektif koşulları dikkate alındığında, mücadele bağlamında izlenmesi gereken yaklaşımlar ile ilgili bazı noktaları netleştirmek gerekiyor. Öncelikle Devrimci Komünistler olarak bizlerin ana hedefi ülkemizde ve dünyada sosyalist devrimi gerçekleştirmek ve sınıfsız, insanın insan üzerindeki sömürüsünün yok olacağı, insanlığın tüm özgürleşmesinin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılacağı bir düzeni, komünist toplum yapısını …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – İşgale karşı tavır ve birlikte mücadele!

Ülkemizde kurulu olan yapı her geçen gün daha da sıkışmaya devam ediyor. Bu sıkışma sadece ülkemiz için de geçerli değil, özellikle 2008 yılı ile birlikte ortaya çıkan kapitalist ekonomik kriz her geçen gün yeni coğrafyaları yangın erine çevirmeye devam ediyor. On yıllardır geriye çekilmiş olan sınıf mücadeleleri yeniden gelişme ve …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Mücadeleyi adım adım örmek

Kıbrıs adası stratejik konumu nedeni ile tarih boyunca bölgede egemenlik sahibi her gücün ele geçirmek ve kendi hegemonyasını bölgede artırmak için kullanmaya çalıştığı bir yer olmuştur. Alışıla gelmiş tanımlaması ile “Akdeniz’deki batmayan uçak gemisi” konumundaki Kıbrıs adası, sahip olduğu stratejik öneme 20 yüzyılın ikinci yarısında tespit edilen yer altı zenginlikleri …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Kıbrıs sorunu ve mücadele yöntemleri

Kıbrıs sorunu nedir, ne değildir? “Kıbrıs Sorunu” denen ve onyıllardır çözülemeyen olgu nedir? Kıbrıs sorunu; Kıbrıs’ta yaşayan farklı milliyetlerden ya da dini inançlardan kesimlerin arasındaki bir anlaşmazlıktan çok, bu kesimler arasında anlaşmazlıklar yaratarak, bilenen “Böl ve yönet” politikası ile Kıbrıs üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerin ve bu güçler arasından …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Nasıl bir mücadele?

Toplumun hemen hemen tüm kesimlerinde ciddi bir rahatsızlık var. Tek şikayetçi olmayan kuzeydeki mevcut hükümet ve çevresi, bir de ülkemizin kuzeyindeki sömürgeci yapıdan rant elde eden küçük bir elit tabaka ile mafya odakları olsa gerek. Çalışanların yaşam koşulları her geçengün daha da ağırlaşmaya devam ediyor. Maaşlarda herhangi bir artış olmazken …

Devamını Oku

Yusuf Alkım – Din üzerine

Bilimsel sosyalizmin kurucularından ve diyalektik materyalizmin felsefik öncülerinden Karl Marx 1843 yılında kaleme aldığı “Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı” adlı yazıda “Dinsel üzüntü, bir ölçüde gerçek üzüntünün dışavurumu ve bir başka ölçüde de gerçek üzüntüye karşı protesto oluyor. Din ezilen insanın içli ezgisini, kalpsiz bir dünyanın sıcaklığını, tinin dıştalandığı toplumsal …

Devamını Oku