ANA SAYFA / DKB / DKB’den tüm devrimci komünistlere çağrı! / Καλέστε από το DKB σε όλους τους επαναστατικούς κομμουνιστές! / Call from DKB to all revolutionary communists!

DKB’den tüm devrimci komünistlere çağrı! / Καλέστε από το DKB σε όλους τους επαναστατικούς κομμουνιστές! / Call from DKB to all revolutionary communists!

Greek and English text below…

DKB tüm devrimci komünistleri güçlerini birleştirmeye ve giderek yaklaşan devrimci mücadele sürecine hazırlanmaya çağırıyor!

Dünya emperyalist kapitalist düzeni çok derin bir kriz ile karşı karşıya. En gelişmiş kapitalist metropollerden, en geri bağımlı ülkelere kadar dünyanın dört bir yanında ekonomik çöküş ve toplumsal patlamalar birbirini izliyor. Yakın gelecekte bu çöküşün daha da derinleşeceği, çok daha büyük ayaklanma ve isyanlara yol açacağı görülebilmektedir.

Kapitalist düzenin efendileri, kendi kurdukları bu düzenden kaynaklanan çöküşün nedenini Covid-19 olarak adlandırılan salgına bağlayarak işçi, emekçi halkların sorunun temel nedenini görmelerini engellemeye çalışmaktadır. Buna rağmen bir yanda salgından, diğer yanda açlıktan ölümle yüz yüze bırakılan yoksul kitleler dünyanın dört bir tarafında ayağa kalkmakta, isyan bayrağını yükseltmektedir.

Egemenler dünya emekçi halklarının bu uyanışını sindirmek için korku ve baskıya dayalı her türlü iktidar organını devreye sokmakta, ırkçı, faşist yüzünü ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu faşist baskı araçları da dünya halklarını sindirememekte, daha da kitlesel ve sistemin kökenine yönelen tepkilere yol açmaktadır.

Dünyanın dört bir yanında yükselen ve giderek daha da artacak olan bu isyan dalgasında en önemli eksiklik ise Dünya Komünist Hareketinin yeteri kadar örgütlü olmayışı ve gelişen halk hareketlerine müdahale etme, devrimci bir yön verme olanaklarının sınırlı kalmasıdır. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Dünya Devrimci Hareketi bir an önce toparlanmalı, gerek kendi coğrafyasındaki hareketlere yön verme, gerekse de mücadeleye enternasyonalist bir karakter katarak birleştirmek için çabalarını yoğunlaştırmalıdır.

İşte bu bilinçle Kıbrıs Komünist Hareketini daha örgütlü bir noktaya taşımak, giderek yaklaşmakta olan devrimci dalgalanmalara hazırlanmak gerekmektedir. Yani ülkemizin kuzeyi ile güneyini, Kıbrıslı Rumu, Kıbrıslı Türkü, Maroniti, Ermenisi, Latini, Türkü, Kürtü, Asyalısı, Afrikalısı ve Avrupalısını, bir bütün olarak tüm devrimci komünist güçlerini devrimci bir program temelinde bir araya toplamak için çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bunu ne kadar hızlı ve yaygın yapabilirsek, dünyayı sarsmaya başlayan devrimci dalgalar ülkemizdeki sömürü düzeninin kıyılarını dövmeye başladığında, ülke halklarımızı devrimci bir önderlik altında harekete geçirebilir ve demokratik bir halk iktidarının kurulabilmesinin önünü açabilme olanağına sahip oluruz. Bu çerçevede gerek ülke içindeki devrimci örgütlenmeyi artırmak, gerekse de başta bölge ülkeleri olmak üzere, enternasyonal ilişkilerimizi geliştirerek birleşik bir devrim cephesini oluşturmalıyız.

Kısacası barbarlığa dönüşmüş olan kapitalist üretim ilişkilerini dağıtarak, merkezine insanı, doğayla barışık planlı bir yaşamı koyan sosyalist üretim ilişkilerini kurmak artık bir tercih olmaktan çıkmış, acil bir zorunluluk durumuna gelmiştir.

Bu krizlerden ancak onun temel nedeni olan emperyalizme bağlı sömürgeci-işgal düzeninden kopuşu sağlayarak kurtulabiliriz. Bunun için Kıbrıs halkları devrimci bir mücadele ile iktidarı ele geçirmeli ve demokratik bir düzen kurulmalıdır. Halkın egemenliğine dayalı demokratik bir düzen, halkın örgütlü devrimci gücü ile gerçekleştirilecek Demokratik Halk Devrimi ile kurulabilir.

Demokratik Halk İktidarı programı için önerdiğimiz çerçeve şu şekildedir:

– Kurulacak olan demokratik halk iktidarının yönetimine işçi, emekçi halk kitlelerin en aktif şekilde katılımı için en ileri demokratik mekanizmalar oluşturulup sürekli geliştirilmelidir. İşçi emekçilerin yaşam koşulları hızla iyileştirilerek toplumsal üretimde yer alan her bir çalışanın yeterli düzeyde maaş alması sağlanmalı, çalışma yaşamındaki en düşük ve en yüksek maaş arasındaki uçurum ortadan kaldırılmalıdır.

– Demokratik halk iktidarının kurulması ile birlikte Kıbrıs’ın bütünündeki yabancı askeri üsler kapatılmalı, ülkenin bağımsızlığını ayaklar altına alan her türlü garantörlük ve ittifak anlaşmaları iptal edilerek emperyalist ülkelere tanınan tüm siyasi, ekonomik, kültürel haklar ortadan kaldırılmalıdır.

– Ülkemizin bağımsızlığını ayaklar altına alan emperyalist güçler ile işbirlikçilik yapmış olan yerli büyük sermaye kesimlerinin mülkleri toplumsallaştırılmalı, bununla birlikte ganimet ve peşkeş yolu ile oluşturulan turizm, eğitim, sağlık, sanayi gibi tüm işletmeler, Kilise, Vakıflar ve İngiliz üsleri ile Türkiye, Yunanistan tarafından işgal edilen askeri bölgeler de toplumsallaştırılarak, tüm bu mülkler toplumsal üretimin artırılması için kollektif üretim alanlarına dönüştürülmelidir. Toplumsallaştırılan bu mülkler geçmişte yaşanan çatışmalar ve krizlerle yoksullaştırılan kesimlerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması için de kullanılmalıdır.

– Ülkemizdeki farklı milliyetlerden tüm kesimlerin siyasal eşitliği garanti altına alınmalı, vatandaşlar arasında tam hak eşitliği sağlanarak, ülke ve devlet işlerinde her türlü ayrımcılık engellenmelidir.

– Irkçı ve gerici örgütlenmeler yasaklanmalı, eğitimde ve ülke yaşamında her türlü etnik, dini, cinsel ayrımcılık ortadan kaldırılarak laik ve eşitlikçi bir düzen kurulmalıdır.

Genel çerçevesini çizdiğimiz bu devrimci halk iktidarı programı daha geniş kitleler içerisinde tartıştırılmalı ve geliştirilerek sahiplenilmesi sağlanmalıdır.

Bu anlayışla Devrimci Komünist Birlik; ülkemizin tüm devrimci komünist unsurlarını vakit kaybetmeksizin bir araya gelmeye ve genel çerçevesi yukarıda çizilen ortak bir devrimci program etrafında güçlerini birleştirerek, yaklaşmakta olan mücadelelere hazırlanmaya çağırmaktadır.

Ελληνικό κείμενο:

Το ΕΚΛ/DKB καλεί όλους τους επαναστάτες κομμουνιστές να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες επαναστατικές διαδικασίες!

Η παγκόσμια ιμπεριαλιστική καπιταλιστική τάξη αντιμετωπίζει μια πολύ βαθιά κρίση. Από τις πιο προηγμένες καπιταλιστικές μητροπόλεις μέχρι τις πιο οπισθοδρομικές εξαρτώμενες χώρες, η οικονομική κατάρρευση και οι κοινωνικές εκρήξεις εναλλάσσονται σε όλο τον κόσμο. Σύντομα, μπορεί να δει κανείς ότι αυτή η κατάρρευση θα εμβαθύνει και θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερες εξεγέρσεις και ταραχές.

Οι κυρίαρχες καπιταλιστικές τάξεις προσπαθούν να αποτρέψουν τους εργαζόμενους από το να δουν τη κύρια αιτία του προβλήματος. Συνδέοντας την αιτία της κατάρρευσης με την επιδημία του ιού Covid-19. Παρά το γεγονός αυτό, οι φτωχές μάζες αφήνονται εκτεθειμένες και ουσιαστικά πρόσωπο με πρόσωπο με το θάνατο από την επιδημία / ιό. Αλλά εκτεθειμένες και από την συνεπαγόμενη φτωχοποίηση λόγω όσων θα ακολουθήσουν μετά την πανδημία.  Από την άλλη πλευρά, η φτωχή εργατική τάξη αντιμέτωπη με όλα αυτά ορθώνει το ανάστημα της και υψώνει τη σημαία της εξέγερσης.

Οι αστοί ενεργοποιούν κάθε είδους μέθοδο και κόλπα που βασίζονται στο φόβο και την καταπίεση για να σταματήσουν αυτό το ξύπνημα της εργατικής τάξης και των λαών αποκαλύπτοντας έτσι, τα ρατσιστικά, φασιστικά πρόσωπά τους. Ωστόσο, αυτά τα φασιστικά εργαλεία καταπίεσης δεν είναι σε θέση να χαλιναγωγήσουν την εργατική τάξη και τους λαούς του κόσμου, οδηγώντας έτσι, σε πιο μαζικές και συστηματικές αντιδράσεις.

Η σημαντικότερη ανεπάρκεια σε αυτό το κύμα επαναστατικών εξεγέρσεων σε όλο τον κόσμο που θα αυξηθεί σταδιακά, είναι ότι το Παγκόσμιο Κομμουνιστικό Κίνημα δεν είναι αρκετά οργανωμένο και με περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης στα αναπτυσσόμενα κινήματα για να χαραχτεί μια επαναστατική κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει κα  στη χώρα/νησί μας. Το Παγκόσμιο Επαναστατικό Κίνημα θα πρέπει να ανακάμψει το συντομότερο δυνατόν, εντείνοντας τις προσπάθειές του να κατευθύνει κινήσεις στη εκάστοτε χώρα και να το συνδυάσει με έναν διεθνιστικό χαρακτήρα.

Με αυτή την επίγνωση, είναι απαραίτητο το Κομμουνιστικό Κίνημα της Κύπρου να ανασυνταχτεί άμεσα, να οργανωθεί και να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες επαναστατικές διεργασίες. Με άλλα λόγια, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη συσπείρωση των δυνάμεων μας σε βορρά και νότο της χώρας μας, με απεύθυνση  σε Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμενίους, Λατίνους, Τούρκους, Κούρδους, Ασιάτες, Αφρικανούς και Ευρωπαίους, στο σύνολό τους, στην βάση ενός επαναστατικού προγράμματος που θα συσπειρώνει την εργατική τάξη στο σύνολό της όπως και όλες τις  επαναστατικές κομμουνιστικές δυνάμεις. Αν το κάνουμε αυτό σύντομα και με αφοσίωση, τότε όταν τα επαναστατικά κύματα που αρχίζουν να ταρακουνούν τον κόσμο υπό την μορφή των διάφορων εξεγέρσεων, τότε θα μπορούμε να κινητοποιήσουμε και τον λαό μας κάτω από μια επαναστατική ηγεσία και να έχουμε την ευκαιρία να εγκαθιδρύσουμε μια πραγματική δημοκρατική δύναμη κυρίαρχη στο νησί μας. Σε αυτό το πλαίσιο/  επαναστατικό  πρόγραμμα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ενωμένο επαναστατικό μέτωπο, εντείνοντας την επαναστατική οργάνωση της χώρας, είτε αναπτύσσοντας τις διεθνείς μας σχέσεις κυρίως με τις γύρω χώρες της περιοχής.

Καταλήγοντας, πρέπει να διαλύσουμε τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής που έχουν μετατραπεί σε βαρβαρότητα, καθιερώνοντας σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής οι οποίες θα έχουν στο επίκεντρο την ευμάρεια των ανθρώπων, αλλά και του πλανήτη ολόκληρου με σεβασμό προς την φύση και το περιβάλλον. Αυτό πλέον δεν αποτελεί απλά μια επιλογή, αλλά μια πραγματικά επείγουσα αναγκαιότητα.

Μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτές τις κρίσεις μόνο μέσα από ρήξη με τον ιμπεριαλισμό, που αποτελεί την κύρια αιτία τους. Γι’ αυτό, ο λαός της Κύπρου πρέπει να αναλάβει την εξουσία και πρέπει να καθιερωθεί μια δημοκρατική τάξη. Μια δημοκρατική τάξη βασισμένη στην κυριαρχία του λαού μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας Δημοκρατικής Λαϊκής Επανάστασης, η οποία θα υλοποιηθεί με την οργανωμένη επαναστατική δύναμη του λαού.

Το πρόγραμμα / πλαίσιο που προτείνεται για το πρόγραμμα Δημοκρατικής Λαϊκής Εξουσίας είναι το εξής:

– Για την ενεργότερη συμμετοχή των μαζών και των εργαζομένων, θα πρέπει να δημιουργηθούν και να αναπτύσσονται συνεχώς και από τώρα, οι πιο προηγμένοι δημοκρατικοί μηχανισμοί στη διαχείριση της δημοκρατικής εξουσίας. Οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων και των εργατών θα πρέπει να βελτιωθούν γρήγορα και το χάσμα μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου μισθού στην επαγγελματική ζωή θα πρέπει να εξαλειφθεί.

Με την καθιέρωση της δημοκρατικής δύναμης λαών/κοινοτήτων στην εξουσία, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη την Κύπρο θα πρέπει να κλείσουν, και όλα τα πολιτικά, οικονομικά και άλλα δικαιώματα που χορηγούνται στις ιμπεριαλιστικές χώρες θα πρέπει να καταργηθούν με την ακύρωση κάθε είδους εγγυήσεων και συμφωνιών συμμαχίας που θέτουν την ανεξαρτησία της χώρας κάτω από την μπότα τους.

– Η καταπάτηση της ανεξαρτησίας της χώρας μας βάσει συμφωνιών που είχαν κάνει οι αστοί με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις θα πρέπει να καταργηθούν και οι περιουσίες τους θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν. Επιπλέον οι τομείς του τουρισμού, η εκπαίδευση, η υγεία, όλες οι επιχειρήσεις, όπως και η βιομηχανία, καθώς και οι εκκλησίες, ιδρύματα που δημιουργήθηκαν σαν απότοκο της βρετανικής αποικιοκρατίας και των ωφελημάτων που οι εκπρόσωποι αυτών των οργανισμών – ιδρυμάτων – βιομηχανιών, απέσπασαν εκμεταλλευόμενοι την αποικιοκρατία αλλά και τον ρόλο της Τουρκίας και της Ελλάδας στην δημιουργία του κυπριακού προβλήματος, θα πρέπει να μετατραπούν σε χώρους συλλογικής παραγωγής, προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική ανάπτυξη. Αυτές οι κοινωνικοποιημένοι θεσμοί και κλάδοι, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης που υπέστηκαν άνθρωποι από τις συγκρούσεις και κρίσεις του παρελθόντος.

– Πρέπει να διασφαλιστεί η πολιτική ισότητα όλων των κοινοτήτων από διαφορετικές εθνικότητες στη χώρα μας, και κάθε είδους διάκριση στις υποθέσεις της χώρας και του κράτους, θα πρέπει να αποτραπεί με τη διασφάλιση της πλήρους ισότητας μεταξύ των λαών.

– Οι ρατσιστικές και αντιδραστικές οργανώσεις πρέπει να απαγορευτούν, και κάθε είδους εθνοτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές διακρίσεις θα πρέπει να εξαλειφθούν από την εκπαίδευση και από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, γενικότερα.  Επίσης θα πρέπει να κατοχυρωθεί και διασφαλιστεί η κοσμικότητα και ισότητα του κράτους.

Αυτό το λαϊκό επαναστατικό πρόγραμμα  που σκιαγραφούμε περιληπτικά, θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των ευρύτερων μαζών, και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι αναπτύσσεται και διευρύνεται  από τις ίδιες.

Η Επαναστατική Κομμουνιστική Λίγκα (ΕΚΛ/DKB), απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους επαναστάτες κομμουνιστές της χώρας/νησιού μας να συσπειρωθούν χωρίς άλλη χρονοτριβή, και να προετοιμαστούν για τους επερχόμενους αγώνες ενώνοντας τις δυνάμεις τους γύρω από ένα κοινό επαναστατικό πρόγραμμα του οποίου το γενικό πλαίσιο περιγράφεται παραπάνω.

English Text:

DKB calls on all revolutionary communists to join forces and prepare for the upcoming revolutionary struggle process!

The world imperialist capitalist order is facing a very deep crisis. From the most advanced capitalist metropolises to the most backward dependent countries, economic collapse and social explosions follow each other around the world. Soon, it can be seen that this collapse will deepen and lead to much larger uprisings and riots.

The masters/sovereign of the capitalist order try to prevent the workers and the working people from seeing the root cause of the problem by linking the cause of the collapse caused by this order to the epidemic called Covid-19. Despite this, the poor masses are left face to face with death from the epidemic/virus, starvation. On the other hand, the poor working class/mass is left to face with all over are standing up and raise the flag of the rebellion.

The sovereigns activate all kinds of ruling organs based on fear and oppression to stop this awakening of the working class and people of the world to reveal their racist, fascist faces. However, these fascist oppression tools are not able to digest/silence the people of the world and lead to more massive and systemic reactions.

The most important deficiency in this wave of rebellious uprisings all over the world that will increase gradually, is that the World Communist Movement is not organized enough and the possibilities to intervene in the developing movements and to give a revolutionary direction are limited. The same is true for our country/island. The World Revolutionary Movement should recover as soon as possible, intensifying its efforts to direct movements in its own geography and to combine it with an internationalist character.

With this awareness, it is necessary to move the Cyprus Communist Movement to a more organized point and prepare for the upcoming revolutionary fluctuations. In other words, we have to intensify our efforts to gather the north and south of our country/ island, the Greek Cypriot, Turkish Cypriot, Maronite, Armenian, Latin, Turkish, Kurdish, Asian, African and European, as a whole on the basis of a revolutionary program of all revolutionary communist forces. If we do this as fast and widespread then when the revolutionary waves that begin to shake the world then we can mobilize our people under a revolutionary leadership and have the opportunity to establish a democratic power. In this framework/ revolutionary program, we must create a united revolutionary front, both by increasing the revolutionary organization within the country, or by developing our international relations, especially in the countries of the region.

In short/ to cut to the conclusion, by dissolving the capitalist production relations that have turned into barbarism, establishing socialist production relations that put humans, and a peaceful life with nature at its center, is no longer a choice it has become an urgent necessity.

We can get rid of these crises only by providing a break with the colonial-occupation order of imperialism, its main cause. For this, the people of Cyprus should take power within the revolutionary struggle, and a democratic order should be established. A democratic order based on the sovereignty of the people can be established with the Democratic People’s Revolution, which will be realized with the organized revolutionary power of the people.

The program/ framework propose for the Democratic People’s Power program is as follows:

– For the most active participation of the masses of workers/working people, the most advanced democratic mechanisms should be established and developed continuously in the management of the democratic power to be able to be established. The living conditions of workers and laborers should be improved rapidly, and the gap between the lowest and the highest salary in working life should be eliminated.

With the establishment of the democratic peoples/communities power, foreign military bases in the whole of Cyprus should be closed, and all political, economic and cultural rights granted to the imperialist countries should be eliminated by cancelling all kinds of guarantees and alliance agreements that put the country’s independence under its feet.

– Trampling on the independence of our country/islands areas who had made collaboration/cooperation with the imperialist powers and their properties should be socialized. however tourism, education, health, all the businesses, such as industry, Churches, Foundations that were created with spoils and looting way of and British bases with Turkey, occupied by Greece All these properties should be turned into collective production areas in order to increase social production. These socialized properties should also be used to eliminate the victimization of the people who were impoverished by conflicts and crises in the past.

– Political equality of all segments from different nationalities in our country should be guaranteed, and all kinds of discrimination in country and state affairs should be prevented by ensuring full equality amongst the people.

– Racist and reactionary organizations should be banned, and all kinds of ethnic, religious, and sexual discrimination should be eliminated in education and the in all parts of life, also a secular and egalitarian order should be established.

This revolutionary people’s program which we outline in general, should be discussed among the wider masses, and it should be ensured that it is developed and owned.

With this understanding, the Revolutionary Communist Union (DKB); calls on all the revolutionary communists of our country/island to gather together without delay and to prepare for the upcoming struggles by joining their forces around a common revolutionary program whose general framework is outlined above.

Ayrıca kontrol

Umudumuz Gelecek Festivali gerçekleştirildi

Umudumuz Gelecek Kültür Sanat Festivali 27 Ağustos Perşembe akşamı Lefkoşa Taşkınköy Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir