ANA SAYFA / DKB / Yaşamlarımızı savunmak ve geleceğimiz için mücadeleye!

Yaşamlarımızı savunmak ve geleceğimiz için mücadeleye!

Devrimci Komünist Birlik işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs dolayısı ile bildiri yayınladı.

Bildirinin tamamı şöyle:

İşçi sınıfının uluslararası mücadele günü olan 1 Mayıs’a, bir yanda dünya “Koronavirüs” olarak adlandırılan yeni tipte bir salgın hastalık, diğer yanda ise kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı yıkıcı bir ekonomik kriz kıskacı arasında giriyoruz.

İnsanlık olarak bugüne kadar bir çok kez yüzleştiğimiz salgınların bu denli yıkıcı etkilere yol açmasının tek bir sebebi vardır, o da içerisinde yaşadığımız kapitalist üretim ilişkileri ve ona bağlı gelişen sağlıksız yaşam koşullarıdır.

Dahası bu kadar yıkıcı boyutlara ulaşan salgınlara karşı alınması gereken önlemleri alamayan ve sürekli bir şekilde kendi üretim biçiminin yapısından kaynaklanan ekonomik krizler yaratan bir sistem ile karşı karşıyayız. Bu koşullarda bir bütün olarak insanlığın bugün önündeki en önemli sorun; bu sistemin derhal ortadan kaldırılması sorunudur.

Çünkü insanlık olarak daha fazla kaybedecek zamanımız kalmamıştır. Kapitalist üretim ilişkileri insanlık için en büyük tehdit halini almış durumdadır.

Barbarlığa dönüşmüş olan kapitalist üretim ilişkilerini dağıtarak, merkezine insanı, doğayla barışık planlı bir yaşamı koyan sosyalist üretim ilişkilerini kurmak artık bir tercih olmaktan çıkmış, acil bir zorunluluk durumuna gelmiştir.

Bu krizlerden ancak onun temel nedeni olan emperyalizme bağlı sömürgeci-işgal düzeninden kopuşu sağlayarak kurtulabiliriz. Bunun için Kıbrıs halkları devrimci bir mücadele ile iktidarı ele geçirmeli ve demokratik bir düzen kurulmalıdır. Halkın egemenliğine dayalı demokratik bir düzen, halkın örgütlü devrimci gücü ile gerçekleştirilecek Demokratik Halk Devrimi ile kurulabilir.

Kurulacak olan demokratik halk iktidarının yönetimine işçi, emekçi halk kitlelerin en aktif şekilde katılımı için en ileri demokratik mekanizmalar oluşturulup sürekli geliştirilecektir. İşçi emekçilerin yaşam koşulları hızla iyileştirilerek toplumsal üretimde yer alan her bir çalışanın yeterli düzeyde maaş alması sağlanacak, çalışma yaşamındaki en düşük ve en yüksek maaş arasındaki uçurum ortadan kaldırılacaktır.

Demokratik halk iktidarının kurulması ile birlikte Kıbrıs’ın bütünündeki yabancı askeri üsler kapatılacak, ülkenin bağımsızlığını ayaklar altına alan her türlü garantörlük ve ittifak anlaşmaları iptal edilerek emperyalist ülkelere tanınan tüm siyasi, ekonomik, kültürel haklar ortadan kaldırılacaktır.

Ülkemizin bağımsızlığını ayaklar altına alan emperyalist güçler ile işbirlikçilik yapmış olan yerli büyük sermaye kesimlerinin mülkleri toplumsallaştırılacak, bununla birlikte ganimet ve peşkeş yolu ile oluşturulan turizm, eğitim, sağlık, sanayi gibi tüm işletmeler, Kilise, Vakıflar ve İngiliz üsleri ile Türkiye, Yunanistan tarafından işgal edilen askeri bölgeler de toplumsallaştırılarak, tüm bu mülkler toplumsal üretimin artırılması için kollektif üretim alanlarına dönüştürülecektir. Toplumsallaştırılan bu mülkler geçmişte yaşanan çatışmalar ve krizlerle yoksullaştırılan kesimlerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması için de kullanılacaktır.

Ülkemizdeki farklı milliyetlerden tüm kesimlerin siyasal eşitliği garanti altına alınacak, vatandaşlar arasında tam hak eşitliği sağlanarak, ülke ve devlet işlerinde her türlü ayrımcılık engellenecektir.

Irkçı ve gerici örgütlenmeler yasaklanacak, eğitimde ve ülke yaşamında her türlü etnik, dini, cinsel ayrımcılık ortadan kaldırılarak laik ve eşitlikçi bir düzen kurulacaktır.

Şimdi umutsuzluğa düşme, egemenlerin bizlere dayattığı ve paranoya durumuna taşıdığı korkulara kapılarak “korunaklı sığınaklar” arama zamanı değil, insanca yaşayabileceğimiz bir düzen için ayağa kalkma zamanıdır!

Evlerimizde açlıktan, sokakta salgınlar, iş cinayetleri, ya da işsizlikten “güvende olamayan” bizlerin en büyük gücü örgütlülüğümüzdür!

İnsanlığı bu pislikten ancak işçilerin, emekçilerin örgütlü gücü çıkarabilir!

Ne virüsten, de de açlıktan ölmemek için; geleceğimize sahip çıkmak, yaşamı savunmak ve yaşamı yeniden kurmak için; tüm işçiler, emekçiler olarak kendi kuracağımız ortak komitelerde örgütlenmeye!

#GeleceğimizeSahipÇıkmakİçin

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir