ANA SAYFA / KIBRIS / Verilmesi gereken mücadele!

Verilmesi gereken mücadele!

“İki devletli çözümcüler-Federalistler” ikilemi gibi gösterilerek halkın iradesini sahte sandıklara bağlamak sömürgeci işgal düzeninin bir kandırmaca oyunudur!

“İki devletli çözüm” gibi federasyon, konfederasyon ya da ilhak Ankara’nın emperyalist güçler arası dengelere bağlı belirlenen ve yerli işbirlikçileri vasıtası ile savunulan planlardır.

Bu planlar emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki çıkarlarına bağlı olarak TC devletinin sömürgeci, işgalci varlığını, egemenliğini değişik biçimlerde devam ettirmeye yönelik amaçlarını meşrulaştıracak çözümlerdir.

Bu nedenle böylesi yöntemler halkların hazırladığı ve onların çıkarlarını koruyan değil, emperyalistlerin ve işgalci, sömürgeci güçlerin ülkemiz üzerindeki hakimiyetlerini sürdürmelerinin çözüm modelleridir!

Dolayısı ile sömürgecinin sandık oyununa katılmak isteyenlerin ileri sürdükleri “federalistler” ile “iki devletliliği” savunanlar arasında geçecek yarış, sömürgecinin alternatif çözüm önerilerini savunanların yarışıdır.

Böylesi bir işbirlikçilik yarışı sömürgeciye karşı verilen bir mücadele olamaz!

Çünkü “Guterres Belgesi temelinde bir çerçeve antlaşmasının imzalanmasının çözüm sürecine yapacağı katkı”dan medet umanların duruşu, sorunu yaratanlardan, çözüme katkı koyacakları beklentisidir ve bu ilerici değil, teslimiyetçi bir duruştur.

Sözde ilerici, hatta devrimci parti ve örgütlerin tümü de; ülkemizin ve halklarımızın özgürce yaşayabilmelerinin önündeki engelleri ve sorunları tespit ederek, bu olgulara karşı mücadele vermek yerine halklarımızı yanıltarak sömürgecinin sahte sandıklarına yöneltiyorlar.

Halbuki görülmesi ve halklarımıza gösterilmesi gereken; bu engelleri ve sorunları yaratan nedenler ve bu nedenleri ortadan kaldıracak öneriler olmalıdır. Ancak bu parti ve örgütlerin önerileri; bu engelleri ve sorunları yaratanların çıkarlarına dokunmayan, yani onların telepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan önerilerden ileri gidemiyor.

Bu yaklaşım olsa olsa küçük burjuva solculuğunun reformist duruşu olabilir!

Kıbrıs sorununun çözümü, yani halklarımızın özgürce yaşayabilecekleri bir yapıyı kurmak, emperyalistlerin, sömürgecilerin çıkarlarına dokunmayan sözde çözüm önerileri çerçevesinde halklarımızı sahte sandıklara mahkum etmekle değil, ülkemizin tümünü birleştirerek bağımsızlaştıracak olan, demokratik halk devrimiyle mümkündür!

Halkların devrimci çözüm önerileri ve programına bağlı olarak yapılacak olan böylesi bir devrim; emperyalistlerin ya da sömürgeci işgalcilerin sahte sandıklarından değil, halkların devrimci örgütlenmesi ve emperyalistlere, sömürgeci işgalcilere karşı militan bir mücadelesi ile hayat bulacaktır!

Ayrıca kontrol

Yusuf Alkım – Yine yeniden: Reformizm ve Devrimcilik…

Öncelikle ele alınması gereken reformizm ve devrimciliğin ayrım noktasının ne olduğudur. Belki Bağımsızlık Yolu (BY) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir