ANA SAYFA / HABERLER / TİKA artık saklanmıyor!

TİKA artık saklanmıyor!

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı adıyla yeniden isimlendirilen TC alt yönetim örgütlenmesi görev yetki ve alanı geliştirilerek artık direk faaliyet yürütecek!(*)

16 Aralık tarihli TAK bülteninde “TİKA KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı” başlığı ile bir haber verilmiştir.

Halbuki sözkonu Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA)_ Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı olarak adı değiştirilen (TİKA) dahil ”’başbakanlıkta” bu tür TC görevlilerinin geçmiş yıllarda da ”müşavir” olarak bulunduğunu TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile işbirlikçi acentelerden UBP yetkilileri de açıklamıştır.

1999-2003 yıllarında Başbakanlıkta Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA) ‘ndan Nurşen Baytekin’in görev yaptığı bilinmektedir. Sözkonusu kişi burada görevli bulunduğu süre içerisinde ÇEKOVA -ÇEVRE KORUMA VAKFI (http://www.cekova.org/) Kurucuları arasında ,Mütevelli heyetinde ve yönetim kurulunda görev aldığı da görülmektedir.

TİKA’nın adının Kontgerilla Cumhuriyeti TC’nin Ergenekon operasyonları içerisinde yeralması nedeniyle TC’nin Kıbrıs’taki TİKA Koordinatörü 2009’da ”Ekonomi ve Planlama Müsteşarı” olarak gösterildiği değerlendirmesi yapılmıştı. (**)

(*) TİKA KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı

16 Aralık 2019 – TAK

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) KKTC Lefkoşa Program Ofisi açıldı.

Ofisin açılışına Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile diğer bakanlar konuklar katıldı.

Açılışta Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

(**) TC’nin Kıbrıs’taki TİKA Koordinatörü şimdi ”Ekonomi ve Planlama Müsteşarı”

28 Temmuz 2009 – BAĞIMSIZLIK CEPHESİ

TC Hükümeti işgal altında tuttuğu Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel alt yönetime ”Müsteşar ” seviyesinde atama yapması sankide yeni bir olguymuş gibi gündeme getirilmektedir.(1)

Sorunun Kıbrıs’ın kuzeyinde nasıl gündem oluşturduğu, T.C. Başbakanlık BASIN – YAYIN ve ENFORMASYON Genel Müdürlüğünce de takip edilmekte olduğu, yayınlanan raporunda görülmektedir.(2)

Bu raporda sadece TC’nin atadığı görevli konusu değil, kendi ifadeleriyle ” Geçtiğimiz hafta içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gündem oluşturan konuları; “Kıbrıs Sorunu”, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 35. yıldönümü “Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlamaları; “Akdeniz’de petrol aranması”; “Atatürk Anıtı”, “Kur’an kursu” tartışmaları; Tartışmalı Başbakanlık Denetleme Kurulu Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçmesi; ekonomik sorunlar; oluşturmuştur.” denilmektedir.

Bütün bu olanlar ,Türkiye’nin Kıbrıs’ta 1950’li yıllarda başlattığı, emperyalistlerin desteğini alarak taşeronluğunu yaptığı opersayonun, üzerinden 35 yıl geçen işgali ile yeni boyut kazandırması sonrası, olağan faaliyetleri içerisindeki bürokratik işlemlerinin bir parçası olduğunu gözardı etmeksizin irdelemeliyiz.

Nitekim ”başbakanlıkta” bu tür TC görevlilerinin geçmiş yıllarda da ”müşavir” olarak bulunduğunu TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile işbirlikçi acentelerden UBP yetkilileri de açıklamıştır.

1999-2003 yıllarında Başbakanlıkta Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA) ‘ndan Nurşen BAYTEKİN’in görev yaptığı bilinmektedir.(3)

Sözkonusu kişi burada görevli bulunduğu süre içerisinde ÇEKOVA -ÇEVRE KORUMA VAKFI (http://www.cekova.org/) Kurucuları arasında ,Mütevelli heyetinde ve yönetim kurulunda görev aldığı da görülmektedir.

TİKA’nın adının Kontgerilla Cumhuriyeti TC’nin ERGENEKON operasyonları içerisinde yeralması nedeniyle gelecek görevlinin TİKA’dan olduğu belirtilmediği değelendirilmektedir.(4)

(Bknz. http://www.haberk.com/haber/27886/baku-de-darbeci-tika-uzmani-haberi/Bakü’de darbeci TİKA Uzmanı)

Bu atama şu anda BRT tarafından duyurulurken şu amaçlar da güdülmüştür.

Türkiye egemen kliklerinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki uzantılarından UBP ”Ankara’nın en iyi acenti” olduğu ve öte yandan da daha düne kadar acentelik yapanlar (CTP) ve uzantıları kendilerinin bu sorunun parçası haline gelmedikleri imajı yaratarak Kıbrıslıtürkleri ve taşıdıkları seçmen nüfusu yanlarında tutma ve sorunun özünün tartışılmasına engel olacaklardır.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal ve işgal yönetimi Koordinasyon Kurulu (Üst ve Alt Koordinasyon Kurulları) varlığını sürdürdükçe böyle atamaların da süreceğini bilmeliyiz. Bu atamayı sadece UBP ile ilişkilendirmek sorunun gerçek yüzünü saklamak olacaktır.Bu sorun genelde Kıbrıs sorunu, özelde ise Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal ve işgal yönetiminin varlığı ile ilişkilendirilip çözümlemeler yapılmalıdır.

Halkımızın mücadelesi Bağımsızlık,Özgürlük ve Sosyalizmi öngören bir Cephede birleşip, özelde işgale genelde emperyalizme, sömürgeciliğe, kapitalizme, faşizme, şovenizme karşı yönelmediği sürece, birileri çıkacak ve sadece İşbirlikçilerden UBP’ye yada CTP’ye yönelik, gelecek seçimler düşünülerek, tepkileri de bu amaca yönelik yönlendirmeye çalışılacaktır. Şimdi yapıldığı gibi. (örnek:T.C.’DEN K.K.T.C. BAKANLAR KURULUNA MÜSTEŞAR ATAMAK DEMOKRASİYE SALDIRIDIR!) Bu nedenle Kıbrıs Halklarının Devrimcileri, Sosyalistleri ve Komünistleri önlerine bu acil görevi koymalıdır.

Kaynaklar:

(1) TRNC Public Information Office

22.7.2009

TÜRKİYE HÜKÜMETİ KKTC’YE İLK KEZ “MÜSTEŞAR” DÜZEYİNDE ATAMA YAPTI

Türkiye hükümetinin, KKTC’ye yapılacak ekonomik yardımların koordinasyonu konusunda “Müsteşar” seviyesinde atama yaptığı bildirildi. Bu görev için atanan Halil İbrahim Akça’nın, Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Devlet Bakanlığı’na bağlı çalışacağı da kaydedildi.
BRT’nin haberine göre, uzun süre Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na vekalet eden Halil İbrahim Akça, hafta sonu Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile KKTC’ye Ekonomi ve Planlama Müsteşarı olarak atandı.

Yeni müsteşarın doğrudan Türkiye Devlet Bakanı Cemil Çiçek’e bağlı olarak çalışacağı, ayrıca Kıbrıs Teknik Heyet Başkanlığı’nı da Türkiye adına yürütmeyi sürdüreceği ifade edildi.

2009-07-25 – İç Haberler – Müsteşar değil, “Mutad Uzman Müşavir”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Muşaviri Züleyha Karaoğlu, basında “müsteşar” olarak takdim edilen atamanın, normal “müşavir” atanması dışında bir niteliği olmadığını açıkladı. TAK muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Züleyha Karaoğlu, sözkonusu atamanın, “Büyükelçilik kadrosuna mutad uzman müşavir atanması dışında bir mahiyet” taşımadığını söyledi. Karaoğlu ayrıca KKTC hükümetinin mevcut ortamda almakta olduğu ekonomik tedbirlerin “zamanlı ve yerinde” bulunduğunu belirtti. …

25-07-2009 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri İrsen Küçük, eşel mobilin kaldırılması veya KKTC’ye Türkiye’den müsteşar atanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek’in kendi bünyelerinde KKTC ile daha yakından ilgilenilmesi ve uygulanmak istenen projelerin daha hızlı bir şekilde yürürlüğe konulması için bir atama yaptığını….

(2)

T.C. Başbakanlık

BASIN – YAYIN ve ENFORMASYON Genel Müdürlüğü • Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat / ANKARA / TÜRKİYE

Dış Basında Dünyada Geçen Hafta – Kıbrıs – Irak (16.07.2009-22.07.2009)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gündem oluşturan konuları; “Kıbrıs Sorunu”, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 35. yıldönümü “Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlamaları; “Akdeniz’de petrol aranması”; “Atatürk Anıtı”, “Kur’an kursu” tartışmaları; Tartışmalı Başbakanlık Denetleme Kurulu Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçmesi; ekonomik sorunlar; oluşturmuştur.
“Kıbrıs Sorunu” çerçevesinde görüşmeler, açıklamalar ve söylemler devam etti. KKTC Cumhurbaşkanı Talat ile GKRY Başkanı Hristofyas’ın incelenen dönemde gerçekleşen görüşmelerinde, “Güvenlik ve Garantiler” başlığını görüşmeye devam ettikleri ifade edildi.

Kıbrıs Sorunu’nun çözümünde hedefin 2009 yılı sonu olduğu ve Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilemeyeceği yönündeki açıklamalar devam etti.

Kıbrıs Rum tarafının “Türkiye’nin tutumunu değiştirmemesi durumunda yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının mümkün olmadığı”, “Garantilere ihtiyaç olmadığı”, “garantilerin modasının geçmiş olduğu ve değişmesi gerektiği” şeklindeki söylemleri devam etti.
“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” vesilesiyle Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın mesajları başta olmak üzere, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcilerinin KKTC’deki temasları vesilesiyle medyada yer alan söylemlerde; “Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi” olduğu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçilemeyeceği, Kıbrıs’ta gerçekleşecek çözümün bu unsurlar çerçevesinde olabileceği hususları vurgulandı. “Müzakerelerin ilanihaye devam edemeyeceği, Kıbrıs Türkü’nün sabırlı ve iyi niyetli çabalarının karşılıksız bırakılması ve sürecin bir kez daha akamete uğratılması durumunda çözümsüzlüğün bedelinin Kıbrıs Türkü’ne bir kez daha ödetilemeyeceğini herkesin bilmesi gerektiği, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğu ve olmaya da devam edeceği” ifade edildi.
Medyada yer alan haberlerde, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de petrol arama faaliyetlerinde, Noble Energy şirketinden sonra ABD’nin petrol devi Chevron’u devreye soktuğu, Chevron ile anlaşmasının Ankara’nın sert tepkisine yol açtığı, Ankara’nın, Rum Yönetimini durdurmak amacıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı, Akdeniz’de petrol aramakla görevlendirdiği, Yunanistan’ın Türkiye’ye uyarıda bulunduğu belirtildi.

Ekonomik konular, en önemli gündem konusu olmaya devam etti.
Medyada yer alan haberlerde, “Eşel-Mobil” kararnamesini protesto için 30 sendikanın Başbakanlık önünde uyarı eylemi yapacağı”, Ticaret Dairesi’nin verilerine göre, ithalat ve ihracatta büyük düşüş yaşandığı ifade edildi. Türkiye Hükümeti’nin, KKTC’ye yapılacak ekonomik yardımların koordinasyonu konusunda ilk kez “Müsteşar” seviyesinde atama yaptığı, KKTC’ye Ekonomi ve Planlama Müsteşarı olarak atanan Halil İbrahim Akça’nın doğrudan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’e bağlı olarak çalışacağı belirtildi.

Medyada “Atatürk Anıtı” olarak nitelendirilen “Milli Egemenlik Anıtı” ve “Kur’an Kursları” ile ilgili tartışmalar devam etti.

(3)

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA)

T.C.

Başbakanlık

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Adres: Atatürk Bulvarı No:15 06050

Ulus, Ankara

KURULUŞU

Bakanlar Kurulu’nun 24 Ocak 1992 tarihli kararıyla, 21124 sayı ve 27 Ocak 1992 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir teşkilat olarak kurulan TİKA, 28 Mayıs 1999 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır.

4668 sayılı “Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 12 Mayıs 2001 tarih ve 24400 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TİKA ilgili Devlet Bakanlığı’na karşı sorumlu ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

TİKA Hakkında Statüsü ve Amacı

4668 sayılı yasa gereği, TİKA; başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

(4)

Bakü’de darbeci TİKA Uzmanı

Bakü’deki darbe girişimine karışan eski TİKA uzmanı Demirkol’u yönlendiren Ergenekon paşaları, görüş değiştiren YÖK üyesine küfürler, medyumdan beklenen yardım.

30 Mart 2009 Pazartesi

Susurluk raporunda, “Bakü’deki darbe girişiminin mimarı” olarak adı geçen eski TİKA uzmanı, akademisyen Ferman Demirkol’un, Ergenekon sanığı emekli Orgeneral Şener Eruygur’la sıkça görüştüğü iddia edildi.

Demirkol’un zanlılardan emekli Amiral İlker Güven aracılığıyla, Eruygur ile buluşup değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesindeki detaylarda ilginç bir bilgiye rastlandı. İddianamenin birinci sırasında yer alan emekli Orgeneral Şener Eruygur’un dönem arkadaşı olan ve kendisini Eruygur’un danışmanı olarak tanıtan zanlı emekli Amiral İlker Güven’in, Eruygur’un temaslarına yardımcı olduğu belirtildi.

Eruygur’un, Güven’in aracılığıyla, Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde Azerbaycan’daki darbe girişiminde rol oynadığı ifade edilen akademisyen Ferman Demirkol’la görüştüğü iddia edildi.

Ayrıca kontrol

Umudumuz Gelecek Festivali gerçekleştirildi

Umudumuz Gelecek Kültür Sanat Festivali 27 Ağustos Perşembe akşamı Lefkoşa Taşkınköy Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir