ANA SAYFA / DKB / DKB: İşgale karşı halkların birleşik devrimci mücadelesi!

DKB: İşgale karşı halkların birleşik devrimci mücadelesi!

Bugün Lefkoşa’nın güneyinde Dünya Barış Konseyi’nin çağrısı ile düzenlenen eylemle, Türkiye’nin Suriye’nin Kürt bölgelerine yönelik başlatmış olduğu işgal saldırısı protesto edildi. Eyleme Devrimci Komünist Birlik de katılarak destek verdi ve bildiri dağıtımı yaptı.

DBK bildirisi şöyle:

İşgale karşı halkların birleşik devrimci mücadelesi!

Kapitalist yeniden yapılanma nedeniyle uzun bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Türkiye Cumhuriyeti, içte yaşadığı tepkileri azaltmaya çalışmaktadır. Daha da derinlemesine faşizme derinden yönelmiş olan Türkiye iktidarı bölgenin sömürülmesini mevcut krizden bir çıkış yolu olarak görmektedir.

Türkiye’nin Suriye’ki ittifak tarafından geriletilen IŞİD’i kullanarak, bölgedeki daha geniş alanlarda kendisini dayatmaya çalışmakta, şimdi de bu çabalarını Suriye’deki Kürt bölgelerini işgal ederek farklı biçimlerde artırmaktadır.

Kürt halkı, barbar IŞİD’e (Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan) karşı kazandıkları zaferlerle, kendi uluslal topluluklar ve dinler arası yönetim sistemini kurmayı başarmış, ancak gelinen noktada top yekün bir savaşla karşı karşıya kalmış durumdadırlar.

Kürt özgürlük hareketi uluslararası statüde öneme sahiptir. Ancak, özellikle SSCB’nin dağılmasından sonra küresel güç dengelerinin değişmesiyle, Kürt özgürlük hareketinin emperyalist güçlerle olan ilişkilerinde sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu durum bölgesel bir özerklik kazanılacağı yanılgısı altında Amerika Birleşik Devletleri ile hatalı stratejik tercihlere yol açmıştır. Bu, ne yazık ki çok hatalı olan ve yoldaşça bir şekilde belirtmemiz gereken yıkıcı bir seçimdi.

Ancak bu yoldaşça eleştiriye rağmen, bizler şunun da bilincindeyiz ki; hayatta kalmak için savaşmaya zorlandıkları olumsuz koşulların yanı sıra, bizlerin de emperyalist saldırganlığa karşı küresel ve yerel olarak başka bir direniş yolu uygulanmasını olanaklı kılacak olan güç ve konumdan yoksun olmamız nedeniyle kendi sorumluluklarımızı da kabul etmek durumundayız.

Ancak şimdi bu kritik noktada, Kürt özgürlük hareketini doğru bir kararlar vermeye çağrılıyoruz.

Bununla birlikte, kapitalizmin devrimci bir yolla devrilmesini amaçlayan uluslararası anti-emperyalist ve sınıf hareketinin bir parçası olarak, devrimci komünistler olarak bizler de güç dengelerini değiştirebilmek için kendimizi doğru bir şekilde örgütlemeliyiz. Bunu mümkün kılmak için bölge halklarının ortak mücadelesi tek yoldur.

Şuan için Kürt hareketi bunu başarmak istiyorsa, Suriye hükümetiyle uzlaşmaya varması gerekiyor.

O andan itibaren, uluslararası burjuva iktidarlarını devirme ve her türlü sömürü ve baskı biçimlerini ortadan kaldırma ihtimalinin olup olmayacağı, uluslararası halk hareketlerinin ve devrimci güçlerin durumuna bağlı olacaktır. Bunun olabilmesi için tüm gücümüzle çalışmamız gerekmektedir.

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir