ANA SAYFA / KIBRIS / Sömürgede reformizmin batağı!

Sömürgede reformizmin batağı!

TC Sömürge Yönetiminde yaşanan saldırı, soygun, taciz, öldürme vb. olay ve sorunlarda, sadece Üst ve Alt Koordinasyon kurullarında verilen kararla atanmış Polis Genel Müdürlüğü’nü ya da bu kurumun müdürünün görevden alınmasını istemek, bağlı göründüğü yerel üst düzey sömürge memurlarını sorumlu göstermekle sınırlı bir muhalefet, sorunun üstünü örtmektir!

Dahası sorunun özünü görememekle başlayan böylesi tesbitler halka/halklara sadece gerçekte yetkisiz işbirlikçileri sorumlu göstermekte ve sömürgeci, işgalci TC devletinin aklanmasına hizmet etmektedir!

Belki amaçları bu değildir, ancak küçük burjuva demokrat örgütler bu istekleri dile getirip propaganda etmekle gerçekte bu işlevi yerine getirmektedirler!


Somut olarak gördüğü gibi “görevlerini iyi yapmadıkları” söylenen Polis Özel Harekat Birlikleri “halka güven verme” adı altında otomatik silahlarla kameralar önünde operasyonlar yapıp gücünü gösteriyor, gözdağı veriyor!

İlgili haber için:

Önce gözyum, sonra bahane edip gözdağı ver!

Ancak şunu açıkça ortaya koymak gerekiyor ki ülkemizin genelde tümünde, özelde kuzeyindeki ve güneyindeki sorunların kaynağı aynidir!


Emperyalist, sömürgeci, işgalci TC, Yunanistan, Birleşik Kırallık, AB vd.’nin adamızdaki varlıkları ve egemenliğimizi gaspederek ellerinde tutmalarıdır.

Sorunun bütünü ve parçalarını doğru tesbit edilip buna uygun çözümlemeler yapılmazsa varılacak sonuçlarda reformizmin düzeniçi çözümlemeleriyle sınırlı kalmaktan kurtulunamaz!

Ve gerek bu son örnekte, gerekse de bundan önceki benzer sorunlarda CTP, TDP, Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, BKP, YKP gibi mevcut düzene muhalif olma kimliği taşıyan örgütlerin getirdikleri çözümleme ve öneriler tam da bu çerçevededir.

Ancak şu çok açıktır ki; temeli genelde ülkemiz üzerindeki emperyalist hegemonya, özelde ise kuzeyindeki sömürgeci işgal düzeni olan bu sorunun çözüm yolu sorunun kaynağını kurutmaktan, yoketmekten geçmektedir!

Bu ise sömürge yönetimine reformist çerçevede akıl vermek değil, demokratik halk devrimi ile mümkündür!

Ayrıca kontrol

12 Eylül ile hesaplaşmak!

12 Eylül hala yaşıyor ve sürüyor. Türkiye’de de, TC’nin ilhak ettiği Kürdistan ve sömürgeleştirdiği Kıbrıs’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir