ANA SAYFA / DÜNYA / SKP: Mücadelenin ikinci aşamasına geçildi, tüm iktidar halka!

SKP: Mücadelenin ikinci aşamasına geçildi, tüm iktidar halka!

Sudan ordusunun darbe karşıtı eylemcilere saldırısı sonucu ölü sayısı 60’a yükselirken, Liberation News Sudan Komünist Partisi’nin Merkez Komite üyesi ve Enformasyon Sekreteri olan Fathi Al Fadl ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sudan’da güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum’da ordu karargahı önündeki göstericilere saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle 60’a ulaşırken; ABD’de faaliyet gösteren Kurtuluş ve Sosyalizm İçin Parti’nin yayın organı Liberation News, 27 Mayıs 2019’da, halihazırda bir halk devriminin cereyan ettiği Sudan’da ayaklanmanın ana bileşenlerinden olan Sudan Komünist Partisi’nin Merkez Komite üyesi ve Enformasyon Sekreteri olan Fathi Al Fadl ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sudan’da demokratik halk devrimi ile Sudan Komünist Partisi’nin rolü konusunda yetkin bir bakış açısına hizmet edecek olan söyleşinin tamamı Gazete Yolculuk’un çevirisiyle şu şekilde:

Sudan’da darbe karşıtı gösterilerde askeri merkezler önünde demokrasi nöbeti tutan halka ordunun saldırması sonucu ölü sayısı 60’a yükseldi.

MÜCADELENİN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLDİ, TÜM İKTİDAR HALKA!

Halk güçleri ile askeri güçler arasındaki müzakereler bağlamında Sudan’da mevcut durum nedir? Yakın gelecekte bir geçiş hükümeti olası mı?

Şimdiye dek iki taraf bir anlaşmaya varmayı başaramadı. Münakaşanın iki ana meselesi başkanlık konseyinin yöneticiliği ile hangi tarafın çoğunluğu elde tutacağı ile alakalı.

Bu farklılık, ülke içindeki iki anlatıyı ve onun muhalefet üzerindeki etkisini yansıtıyor. Baş çelişme El-Beşir’in devrilmesinin ardından, şu iki yaklaşım arasında: Biri, eski rejimi dağıtma ve tasfiye etmenin önemini vurguluyor, diğeri ise El-Beşir’in yerinden edilmesinden memnun ve iktidarı ordu ve eski rejimin kalıntılarıyla paylaşmaya hazır.

Bu iki üst anlatı, muhalefet güçleri içerisinde yaygın durumda ve geçmişten günümüze yaygın olageldi. Sudan Komünist Partisi böylesi bir konumlanışa karşı uyardı. “Yumuşak iniş projesi” diye tabir edilen bu konumlanış, muhalefetin bazı kesimlerini davet eden ancak Sudan’ı uluslararası sermayeye av eden eski bağımlılık politikalarını koruyan rejimin toplumsal tabanını genişletmek üzere demokrasinin hudutlarını şişiren hesaplı bir değişim çabası.

Ordunun müzakerelerin ilerleyişine set çekme ve iktidarı Değişim ve Özgürlük için İttifak’a teslim etmekte uzlaşmamasının ardında, generallerin kendi boyunlarını kurtarmak için liderlerininkini kurban etmeleri yatıyor.

Cunta, başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere, yerel gericilik ile bölgesel güçlerin koordinasyonu içerisinde gerçekleşti. Dışarıdan bakanlar için müzakereler başkanlık konseyindeki mevkiler ve sayılarla ilgili gibi görünüyor olabilir ancak aslında çok daha derine iniyor. Esas olarak ülkenin geleceği ve hangi kalkınma yolunu izleyeceğiyle alakalı.

An itibariyle yenişememe hali devam ederken, her iki taraf da ortak bir teknik komitenin tartışmalı konularla ilgilenmesine izin vermeyi kabul etti. İttifak, grevler ve sivil itaatsizlik hazırlıkları için çağrısını yaptı. Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Komünist Partisi, iktidarı ordudan söküp alma aracı olması ve de devrimin hedeflerine ulaşmasının önünü açması adına üyelerine örgütlenmesi kaçınılmaz ve an meselesi olan genel siyasi grev ve sivil itaatsizlik kampanyasını ikaz etmekte.

Ordu genelkurmayı önünde protesto eyleminde bulunan kitlelere 13 Mayıs’ta düzenlenen saldırıların arkasında hangi güçlerin olduğuna inanıyorsunuz? Bu olay halk mobilizasyonlarını nasıl etkiledi? Devam ediyorlar mı?

Askeri konseyin arkasında olan, onu destekleyen ve yöneten sınıf güçleri eski rejimin kalıntıları; devlet bürokrasisi tarafından temsil ediliyorlar, baskı organlarının en parayla satın alınabilenleri, ordu, polis ve güvenlik.

Rejimin yolsuz politikaları ve uygulamaları tarafından yetiştirilen yenin parazit burjuvazi, büyük yabancı sermayeye dayanan ve onu temsil eden bir toplumsal güç. Ek olarak, rejim tarafından işe alınanlar ordusu iktidar partisi ve onun yan organları içerisinde yönetici konumlardalar, örneğin devlet ticaret sendikaları, gençlik, öğrenciler ve kadın örgütleri ayrıca baskıcı güçleri teşkil ediyorlar.

Saldırıyı planlayan ve oturma eylemlerinin dağıtılmasından çıkarı olacağı düşünülen güçler, iktidar partisi içinde El Beşir’in iç dairesinin en tutucu olan kesimler. Ancak durumumuza ait deliller Acil Destek Kuvvetleri ve İslami grupların gölge militanlarını işaret ediyor.

Ordu tarafından kınanmasına karşılık, hiç kimse tutuklanması veya yargı önüne çıkarılmadı. Bu, saldırının ordu içerisindeki belirli elementlerin zımni desteği ile düzenlendiğini belirtiyor.

Kitlesel protesto eylemleri, her zaman olduğu gibi, başkentte ve diğer büyük kentlerde özellikle ordu karargahlarının karşısında örgütlenen günlük oturma eylemleri ve işgallerle sürüyor.

23 Mayıs Perşembe günü Hartum’daki ordu karargahı karşısındaki meydanda kitlesel bir yürüyüş örgütlendi. Eylem, ayaklanmanın ikinci aşamasının sloganı altında belirdi: Özgürlük, Barış, Adalet ve Halkın Tercihlerinin Sivil İktidarı

Ana talepler: İktidarın acilen Değişim ve Özgürlük İttifakı’na teslimi ve halka karşı suç işleyen herkesin hesap vermesi.

Yaklaşık altı aylık kesintisiz sokak gösterilerinin, oturma eylemlerinin, grevlerin ve diğer yığın eylemlerinin ardından rahatlıkla söyleyebiliriz ki, halk hareketi zindeliğini korumasını bildi lakin kapsam, vizyonda netlik ve hedefine ulaşma kararlılığı açısında güçlendi: Tüm iktidar halkın temsilcilerine!

Hangi sınıfsal güçler devrimci kamp içerisinde rol oynuyor? Sudan Komünist Partisi, Sudan Meslek Odaları Birliği ve de “Nidaa Sudan” gibi güçler arasındaki ilişki nasıldır?

Devrimci kamp işçi sınıfı içindeki radikal güçler, köylülük ve devrimci entelijansiyadan müteşekkil. Ayrıca öğrenci, gençlik ve kadın örgütleri arasındaki demokratik ve sosyalist güçleri de barındırıyor.

Aynı zamanda Sudan Komünist Partisi, Ulusal Konsensus Güçleri ve de Sudan Meslek Odaları Birliği içerisindeki radikal gruplarla mücadeleci işbirliğini güçlendirmek üzere aktif angajman içerisinde. Sudan Komünist Partisi, Değişim ve Özgürlük Bildirgesi Güçleri ile ortaklaşan tüm güçlerin cephesel örgütlülüğü ve bu cephenin inşası, muhafazası ve tanıtımı için hatrı sayılır önem vermekte.

Sudan Komünist Partisi, Abdül Wahid liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi ile El Hilu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi’nin radikal duruşlarını olumlu karşılıyor.

Sudan Komünist Partisi, Nidaa Sudan ile İttifak kapsamında işbirliği halinde. Söylemek gerekir ki bu cephesel yapılanma, farklı hedefleri olan değişik grupları içinde barındırıyor ve bunlardan bazıları Sudan Komünist Partisi’nin kavramlarıyla örtüşmeyebiliyor.

Sudan Komünist Partisi, Sudan Meslek Odaları Birliği ile oldukça yakın bir işbirliğini sürdürüyor. Aslında bir miktar Sudan Komünist Partili, Sudan Meslek Odaları Birliği içerisinde çalışma yürütüyor. Ayrıca parti olarak Sudan Komünist Partisi, sendikal hareketlerde sahada aktif ve Sudan Meslek Odaları Birliği’nin çalışmalarına kayda değer bir ilgi gösteriyor.

Protesto hareketinin Sudan’daki kimi silahlı iç çatışmalarla ilişkisi nasıl? Komünist Parti, Sudan’daki bu silahlı çatışmaları nasıl anlıyor ve tanımlıyor?

Protesto hareketinin en temel taleplerinden biri de Darfur’daki savaşı sona erdirmek ve Darfur halkının meşru haklarını tanımak. Esasında Batı Sudan halkları, Darfur, Kordufan ve Mavi Nil, rejime karşı mücadelenin başını çeken ön cepheler. Tüm silahlı grupların üyeleri ve destekçileri kitlesel protesto hareketinin bir iç parçasını oluşturuyorlar. Ulusal azınlıklar sorununa ve özellikle Darfur’a ilişkin çözüm, geçiş sürecinin sonu için planlanan anayasal konferansta layıkıyla tartışılacaktır.

Sudan Komünist Partisi olası bir geçiş hükümetinde ne tür bir rol oynamayı öngörüyor? Geçiş hükümeti durumda karşılaşılacak acil görevler ve zorluklar neler olur?

Sudan Komünist Partisi, El Beşir iktidarının 30 yıllık iflas etmiş politikalarının sonucu olan problemlerle başa çıkmak, icabına bakmak ve çözmek adına uygulanacak alternatif politikalar adına İttifak tarafından benimsenen programa katkılarda bulunuyor.

Sudan Komünist Partisi bir yandan da geçiş sürecinin en acil görevleriyle başa çıkabilmek için gereken acil durum planının özenle hazırlanmasında ciddi bir rol oynuyor.

Diğer partiler ve örgütler gibi Sudan Komünist Partisi, geçiş hükümeti için kendi üyesi olan ya da olmayan ancak ülkenin inşası için gerekli donanıma ve yeteneğe sahip adaylarını belirledi.

Sudan Komünist Partisi, hükümetin yürütme performansını gözlemeyecek ve denetleyecek olan yasama konseyinde temsil edilecek.

Sudan Komünist Partisi, hiçbir şekilde potansiyel bir gelecek hükümette liderlik rolü üstlenmiyor veya ayaklamaya olan katkısından dolayı özel bir muamele talep etmiyor. Diğer güçler gibi Sudan Komünist Partisi de kendi rolünü oynadı ve sorumluluğunu omuzladı. Sudan Komünist Partisi eklemekten gurur duyar ki bugün bu rol yığınlar tarafından tanınmış durumda ve gençlerin akın akın partiye katılması bunu yansıtıyor.

Sudan Komünist Partisi’nin hedefi, nihai zafere kadar kavgaya devam etmektir; diktatörlük rejimini dağıtıp tasfiye etme yoluyla ulusal demokratik devrimin görevlerinin tamamlanacağı zeminin yaratılması ve Sudan’da sosyalizme açılan yolun inşası.

Dünyanın dört bir yanındaki ilerici güçler mücadelenizi desteklemek için neler yapabilir?

Sudan Komünist Partisi, defaatle uluslararası dayanışmanı yoğunlaştırılması çağrısı yaptı. SKP, halkımızın mücadelesine yükselen dayanışmayı gururla ifade ediyor. Bahsetmek yeterli olacaktır ki uluslararası dayanışma, geçmişte, suçluların ellerinin bağlanmasında, siyasi tutukluların serbest bırakılmasında ve özellikle Avrupa Birliği’nden olmak üzere bazı hükümetlerin pozisyonlarını değiştirip mücadelemizi desteklemelerine katkı sundu.

Her zamankinden de fazla olarak bugün, Sudan halkının haklarını kazanma mücadelesine, bağımsız sivil iktidar organlarını kurmalarına ve hukukun egemenliği ile kalkınmalarına ve barış ile sosyal adalet için olduğu kadar demokratik hakların muhafazası ve tesisine olan destek özel bir önem arz ediyor.

Demin belirtildiği üzere [mücadeledeki] ikinci aşama, iktidarın ordunun elinden sökülüp alınması için. Devrim burada yenecek ya da yenilecek. Dolayısıyla Avrupa, ABD, Kanada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği hükümetlerine dönük bu yöndeki baskının yardımı dokunacaktır.

Sudan halkının günlük mücadelesinin bilgisini kamuoyunu etkileyebilecek toplumsal kesimlere taşımak da bir diğer başlıca talebimiz.

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir