ANA SAYFA / DKB / DKB: Kurtuluş için tüm Kıbrıs’ta sınıfsal devrimci örgütlülüğü artırmaya

DKB: Kurtuluş için tüm Kıbrıs’ta sınıfsal devrimci örgütlülüğü artırmaya

Devrimci Komünist Birlik Sendikal Platform’un ekonomik krizle ilgili olarak açıkladığı önerileri değerlendirerek olumlu ve olumsuz yönlerine vurgu yaptı. DKB Sendikal Platform’un ülkemizi de doğrudan etkilemekte olan Türkiye’de yaşanan krizin temelini yeteri kadar açık ve doğru bir şekilde ortaya koymadığını belirterek Platform’un kriz ile ilgili yaklaşımlarına bütünlüklü olarak bakıldığında yetersiz ve hatalı olduğunu, ancak yarın gerçekleştireceği demokratik eylemi meşru görerek destek verdiğini açıkladı. DKB tüm devrimcileri ülkemizin bütününü kapsayacak şekilde sınıfsal devrimci örgütlülüğü artırarak, Sendikal Platform ve diğer demokratik kitle örgütlerinin krize karşı gerçekleştirecekleri kitlesel eylemlere katılmaya çağırdı

Sendikal Platform’un ekonomik krize karşı yapılması gerekenler konusunda geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştiridiği çalıştay sonucunda ortaya konan görüş ve öneriler bazı yönlerden olumluluk ancak başka bir dizi yönden ise olumsuzluklar içermektedir.

Örneğin Sendikal Platform ülkemizin kuzeyindeki sömürgeci alt yönetim yapısını doğru bir şekilde ortaya koymaktadır. Yaşanmakta olan krizin Türkiye Cumhuriyeti’ne bağımlı siyasal yapılanmadan kaynaklandığı tartışılmaz bir gerçekliktir. Ve bu yapılanma ortadan kaldırılmadığı, bağımsız bir Kıbrıs kurulmadığı sürece, Türkiye’deki her türlü krizin ülkemizin kuzey yarısını da direkt olarak etkilemesi kaçınılmazdır. Çünkü ülkemizin kuzeyi Türkiye’ye bağlı, sömürgeci işgal düzenidir ve Türkiye’de yaşanan her türlü olumlu veya olumsuz gelişme ekonomik, sosyal ve siyasal yapılanmasında ülkemizin kuzeyini doğrudan etkilemektedir.

Bununla birlikte Sendikal Platform Türkiye’de yaşanan krizin temelini yeteri kadar açık ve doğru bir şekilde ortaya koymamıştır. Bu krizin özünde özel mülkiyete ve plansızlığa dayalı kapitalist üretim ilişkileri yatmaktadır. Dahası kapitalizmin karakteristik özelliği olan bu tip krizler giderek sıklaşan ve en gelişmişinden, en geri kalmışına kadar tüm kapitalist ülkelerde yaşanmaktadır. 2008’de dünyanın büyük bir bölümünü etkileyen kriz, o dönem uluslararası sermayenin “güvenli limanı” olarak yapılandırılan Türkiye’ye çok fazla olumsuz etkide bulunmamıştı. Hatta uluslararası sermayenin de desteği ile Türkiye “güvenli liman” olarak işlev görmüş ve bundan kısa vadeli kazançlar elde etmişti. Ancak bugün gelinen nokta Türkiye’yi kapitalist dünya düzeninin en kırılgan ve zayıf halkası durumuna getirmiştir.

Bu kırılganlık sadece Türkiye ile de sınırlı değildir. Türkiye ile birlikte Arjantin, Brezilya, İran ve zincirleme bir etki ile neredeyse tüm kapitalist ülkeleri yıkıma uğratabilecek derinlikte bir kriz gelişmektedir. İşte bu noktada Sendikal Platform da, tıpkı kriz ile ilgili reformist “öneri pakatleri” hazırlayan diğer sözde “devrimci” yapılar gibi hatalı bir yaklaşım sergilemektedir.

Kapitalist ekonomik krizden kurtuluşun yolunu, kapitalist sistemin göbeğinde yer alması öngörülen “Kıbrıs sorununun çözümü”nde görmekte ve göstermektedir. Halbuki kapitalist ekonomik ve buna bağlı siyasal krizden kurtuluş, ancak kapitalist üretim ilişkilerinden kurtulmakla mümkündür. Bunun için evet Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmalıdır, ancak bu çözüm BM parametreleri çerçevesinde AB üyesi bir yapılanma olamaz. Kurtuluş smürgeci bağımlılıktan kurtulup, farklı bir emperyalist bağımlılığa girerek elde edilemez!

Çözüm ve kapitalist krizlerden kurtuluş, Kıbrıs’ın emperyalist zincirden koparılması ile elde edilecek birleşik, bağımsız bir yapı ile elde edilebilir. Bunun için ise emperyalist güçlerin belirlediği parametreler ve onların sözünden çıkamayan müzakerecilerle değil, Kıbrıs halklarının örgütlü gücüne dayanan Demokratik Halk Devriminin hayat bulması şarttır.

Devrimci Komünist Birlik bu anlayış ile Sendikal Platform’un kriz ile ilgili yaklaşımlarını bütünlüklü olarak bakıldığında yetersiz ve hatalı bulmakta ancak yarın gerçekleştireceği demokratik eylemi meşru görmekte ve destek vermektedir. DKB tüm devrimcileri ülkemizin bütününü kapsayacak şekilde sınıfsal devrimci örgütlülüğü artırarak, Sendikal Platform ve diğer demokratik kitle örgütlerinin krize karşı gerçekleştirecekleri kitlesel eylemlere katılmaya çağırıyor!

Krizden kurtuluş için mücadeleye, devrimci örgütlenmeye!

Bu Pisliği Devrim Temizler! Çözüm Devrimde!

Ayrıca kontrol

Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine “özel izinle garantinasız giriş” yapılıyor!

Türkiye’de son günlerde Covid-19 salgınında günlük vaka sayısında artış olmasına rağmen kuzeyden engelsiz girişler yapılırken, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir