ANA SAYFA / DKB / Krizden kurtuluş ve barış için mücadeleye, devrimci örgütlenmeye!

Krizden kurtuluş ve barış için mücadeleye, devrimci örgütlenmeye!

II. Dünya Savaşı sonrası Amerikan emperyalizminin başta Sovyetler Birliği’ne ve tüm dünya haklarına karşı yürüttüğü savaş propagandasına karşı verilen uluslararası barış mücadelesinin bir yansıması olarak 1949’da Stockholm’de toplanan Dünya Barış Konseyi’nin kararı ile ortaya çıkan 1 Eylül Dünya Barış Günü uzun yıllardır emperyalist savaşlara karşı uluslararsı bir mücadele günü olarak öne çıkmaya devam etmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının üzerinden çeyrek asırdan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen emperyalist savaş tehdidi eskisinden çok daha güçlü bir şekilde varlığını korumakta, çoğu coğrafyada ise fiilen yaşanmaktadır.

Ülkemiz geçmişte bu sömürgeci savaşlardan nasibini fazlası ile almıştır ve bunu hem coğrafik hem de etnik bir bölünme ile ödemiş ve bugün de ödemeye devam etmektedir.  Dünyanın dört bir yanında ve özellikle hemen yanı başımızdaki bölge coğrafya ise en az bizim kadar karanlık bir tablo ile yüzleşmektedir. Emperyalist kutupların daha fazla sömürü alanları yaratmak için yürüttükleri savaşlar Doğu Akdeniz’i bir kan denizine dönüştürmektedir. İnsanlık tarihi boyunca karşılaştığı en barbar katliamlar ve onu köleleştiren cani çetelerle boğuşmaktadır. Elbette bu barbarca savaşların ve cani çetelerin yaratıcısı başta Amerikan emperyalizmi ve diğer sömürü odaklı küresel güçlerdir.

Tüm bu karanlık tabloya rağmen insanlık onurunu ve yaşamını korumak, sömürüyü ortadan kaldırmak için mücadelesini ve kavgasını örmeye devam ediyor. Latin Amerika’dan, Asya’nın yüksek tepelerine, Afrika’dan Avrupa’nın göbeğine ve en önemlisi de Orta Doğu’nun kalbinde yüz binlerce cüretkar kadın ve erkek yaşamlarına saldıran barbar çetelere karşı mücadelesini kuşanıp ayağa kalkıyor!

Bugün insanlık hiç olmadığı kadar keskin bir yol ayrımındadır; ya bu barbarca düzen sürecek ve insanlıkla birlikte dünyayı hızla yok oluşa sürüklemeye devam edecek, ya da o yüz binlere yeni yüz binler, milyonlar eklenerek insanlığın barbarlık karşısındaki zaferi ilan edilecek! Başka bir seçenek ne yazık ki yoktur. Ve bu keskin ayrım karşısında hiç kimsenin “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!” deme şansı kalmamıştır! Yılan fazlası ile büyümüş ve tüm dünyayı sarmıştır, ya bu emperyalizm yılanının başı ezilecektir, ya da kendisi ile birlikte tüm insanlığı yutup yok olacaktır!

Yarım yüzyıla yakındır NATO planları çerçevesinde işgal edilerek bölünmüş olan ve bundan çok daha uzun bir süredir huzura kavuşamamış olan ülkemizin de yeniden birleşmesinin ve gerçek anlamda bir barışa kavuşmasının yolu bu beladan kurtulmaya bağlıdır. Hemen yanı başımızda en gerici barbarlıklar yaşanırken, bu barbarlığın sorumluları tarafından ülkemizde barış ve huzur getirilebileceğini savunmak, saflıktan da öte bilinçli bir sahtekarlıktır! Ülkemize barış ve huzur tüm bölge hakları ile birlikte ortak bir kavga ve özgürleşme ile gelecektir. Ve bugün her bir onurlu kişinin önündeki görev bu kavgada en etkin şekilde yer almaktır.

Bununla birlikte Türkiye’de ve onun yansıması olarak ülkemizin kuzeyinde yaşanmakta olan kriz ise, kapitalist üretimin iç çelişkilerinin, emperyalizmle bağımlılık ilişkilerinin ve emperyalizmin tam ilhak politikasının ürünüdür.  Bu krizin özünü ve bu krizden, onu yaratan çürümüş düzenle birlikte nasıl kurtulabileceğimizi ortaya koymak durumundayız. Bu gerçekleri giderek çok daha güçlü ve etkili bir şekilde kitlelere taşımak,  onları düzenin sahte umutları ile uyutmaya çalışanların etkisinden kurtararak, devrimci hedeflerle harekete geçmelerini sağlamalıyız!

Bu çürümüş düzen ve onun yarattığı krizler bir bütün olarak tüm insanlığı hedef almakta, hepimizi yok oluşa sürüklemektedir! Ve bunun yaratacağı sonuç; hemen yanı başımızdaki Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar ve dünyanın dört bir köşesinde yüz milyonlarca ezilen, sömürülen kitlelenin devrimci hedeflerle harekete geçmesi olacaktır.

Devrimci Komünist Birlik giderek dünyayı, bölgemizi ve kaçınılmaz olarak ülkemizi saran ve insanlığın emperyalist kapitalizm barbarlığından kurtarılarak özgürleştirilmesinde belirleyici olacak olan büyük kavgalara hazırlanmak için, ülkemizde yaşayan her bir devrimci komünisti bir araya gelmeye ve Kıbrıs’ın bütününü kapsaycak olan güçlü bir Devrimci Komünist Parti’nin kuruluşuna katılmaya çağırmaktadır.

Şimdi “Ortak Vatan, Birleşik Örgütlenme!” şiarı ile harekete geçme ve ülkemize ve gününü sonunda tüm dünyaya gerçek bir barışı, tüm dünya halklarının kardeşçe ve dayanışma içerisinde yaşayacağı adil bir düzeni kurmak için mücadeleye katılma zamanıdır!

Şimdi ülkemizdeki tüm ilerici ve devrimci güçlerin “Savaşa Karşı Barış, Sömürüye Karşı Savaş, Barış İçin Mücadeleye!” şiarını kuşanma zamanıdır.

Şimdi bu çürümüş düzene karşı ayağa kalkma, refah ve özgür bir yaşam için isyanlara hazırlanma zamanıdır!

Krizden kurtuluş ve barış için mücadeleye, devrimci örgütlenmeye!

Bu Pisliği Devrim Temizler! Çözüm Devrimde!

Ayrıca kontrol

Sömürgede yaklaşan işbirlikçi münhalleri ve “aydınların” karanlığı!

Ülkemizin kuzeyindeki sömürge yönetiminde yerel üstdüzey kadrosu gelecek yıl boşalacak! Boşalacak kadro münhali “Sömürge Valisi”nce …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir