ANA SAYFA / KIBRIS / Çözüm devrimde, devrimci hükümette!

Çözüm devrimde, devrimci hükümette!

29Ülkenin kuzeyinde kurulu sömürgeci işgal, kapitalist sömürü düzeninin güvencesidir. 

Sömürgeci kendi parası TL’yi kullanmakta ve kullandırmaktadır.

Sömürgeci ülke Türkiye’de ve sömürgelerinde yaşanan ekonomik krizlerin , kapitalizmin 
özünden kaynaklandığı gün gibi ortada duruyor.

Kapitalizmin sömürüye dayalı, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetten kaynaklı eşitsiz gelişimi, sürekli kendi krizlerini, buhranlarını da üretmesine yolaçmaktadır.

Sorunun çözümü, üretimin toplumsallaşması ile üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı üretim ilişkillerinin varlığından kaynaklı, uzlaşmaz çelişkinin çözümüne bağlıdır. 

Bunun için de üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüştürülmesi gerekmektedir. Dönüştürme ancak bir devrimle gerçekleşecek, uzlaşmaz çelişki ortadan kalkacak ve toplumsal üretimle uyum halini alarak sosyalist üretim ilişkileri kurulabilecektir.

Bu gerçekler ortada dururken kuzeyde sömürgeci işgal düzeninin ve onun sömürge yönetiminin en alt yönetim kademelerinde yeralan yerli işbirlikçi partilerden oluşan “hükümetin başbakanı” yaşanmakta olan ekonomik krize bağlı, paranın değer kaybetmesi, zamlar vd sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını söyleyerek insanlarımızı aldatmaya, gözlerini boyamaya çalışmaktadır.
Kurulu düzen içinde sömürgeci işgale dayalı kumarhane, kerhaneler cenneti haline getirilmiş sömürü düzeninin devamı için zamların, vergilerin kaçınılmaz bir durum olduğunu, başka bir çarenin olmadığı vurgulanmaktadır.

Ne yazık ki tüm bunları “sosyalist, sol” olduklarını ileri süren burjuva, liberal partiler yapmaktadırlar. Bunu yapanlar bir yandan “sosyalizmin, solun” içeriğini boşaltarak halk kitlelerinin sosyalizme, devrime yönelik sempatilerini yokederken, sömürgeci işgalin, kapitalist sömürü düzeninin devamını sağlamada araç olarak kullanılmaktadırlar.

Ülkemiz kuzeyle sınırlı değildir ve sömürüye dayalı kapitalist üretim ilişkileri içinde sorunların çözümü, düzen partilerinin yapacaklarını söyledikleri reformlarla mümkün değildir. Çünkü sorunun özünü saklıyorlar, saklamak zorundadırlar. Çünkü varlıkları kurulu sömürgeci, sömürücü düzene dayalıdır ve ondan beslenmektedirler.

Çözüm ancak ülkemizin kuzeyi ve güneyini kapsayacak şekilde halklarımızın ortak örgütlenmesi, ortak mücadelesiyle kurulacak bağımsız, demokratik, birleşik sosyalist bir Kıbrıs’ta olabilir!

Ülkemizde bu çözüme ulaşabilmek için, öncelikle sömürgeci işgalin ortadan kaldıracak demokratik bir halk devrimine ve devrimci bir hükümete gereksinimimiz vardır.

Şimdi demokratik halk devrimini ögrütleyecek ve ona önderlik edecek olan devrimci komünist yapıyı tüm ülke çapında; Baf’tan Dip Karpaz’a, Limnidi’den Larnaka’ya örgütleme zamanıdır!

Şimdi sömürgeci işgalden ve onun arkasındaki emperyalist sömürüden kurtulmak için tüm dünya devrimci güçleri ile enternasyonal dayanışmayı ve ortak mücadeleyi yükseltme zamanıdır!

Şimdi kapitalist sömürü düzeninin yarattığı ve giderek büyüyen ekonomik, sosyal yıkıma karşı isyan bayraklarını hazırlama ve kavgaya hazırlanma zamanıdır!

Ayrıca kontrol

DKB: Sömürgeci Yapıya ve İlhaka Karşı Sokağa!

Devrimci Komünist Birlik 15 Kasım günü dinci-faşist AKP-MHP iktidarının üst düzey kadrolarının da katılımı ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir