ANA SAYFA / KIBRIS / Yok/Var Oluş!

Yok/Var Oluş!

Yıkıcı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz ve zorunlu bir ayrıma doğru yaklaşıyoruz;

Yok/Var Oluş!

Önce seçimlerin ardından Şubat ayı sonunda damga pulundan, ruhsatlara, ehliyetten, pasaporta tüm devlet harçlarına yapılan yüklü zamlar, ardından elektriğe, suya, tüm temel tüketim mallarına ve akaryakıta üst üste gelen zamlar…

Asgari ücrete yapılan sembolik artışlar daha emekçinin cebine girmeden çok daha büyük kayıplarla uçup gidiyor.

Hele bir de dövizle borçlu olan ya da döviz üzerinden kirada kalıyorsanız vay halinize!

İşçi emekçi kitlelerin yaşadıkları yoksullaşmayı net şekilde yıllık bazdaki asgari ücret ile çeyrek altın alım gücü rakamlarına bakarak görebiliriz. Bundan yirmi yıl önce bürüt asgari ücret ile on buçuk çeyrek altın alınabilrken bu kapitalist ekonominin yoğunlaşması ile 2008’lere doğru ondört buçuk çeyrek altına kadar çıkmıştır. 2008’de dünyada yıkıcı bir krize dönüşen kapitalist finans krizinin ardında emekçi kitlelerin alım gücünde hızlı bir erime yaşanmıştır. Bugün bu erime devam etmektedir ve sekiz çeyrek altının altına gerilemiştir. Yani neredeyse yarı yarıya bir gerileme yaşanmıştır.

Son yirmi yıl içerisinde yaşam koşullarında yaşanan yoksullaşma ise bu rakamlardan çok daha ağırdır. Son yirmi yılda en yoksul kitlelerin dahi yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları ürünlerin çeşitliliği artmış, geçmişte bireylerin kendi olanakları ya da kamusal alanlardan sağlayabildikleri birçok ihtiyaç maddesi son yirmi yıl içerisinde hızla metalaşarak zorunlu harcamalar kapsamına girmiştir. Örneğin bundan yirmi yıl önce devlet hastahanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti ya da devlet okullarından ücretsiz kamusal eğitim alınabilirken bugün devlet sağlık ve eğitim krumlarında dahi ciddi rakamlar ödenmek zorunda kalınmaktadır. Yirmi yıl önce bireyler kendi bahçesinde bazı ihtiyaç ürünlerini üretebilirken, bugün yaratılmış olan yaşam koşulları bireylere bunu yapma olanağı neredeyse hiç tanımamaktadır. Bu durumu son yirmi yıl içerisinde aynı standartlarda bir ev sahibi olmak için döviz bazında yapılması gereken ödemelere bakadark da görebiliriz. Bundan yirmi yıl önce 40-50 bin sterlin değerinde olan evlerin değeri bugün 90-100 bin sterlinlere çıkmıştır.

Peki işçi, emekçi kitleler açısından böylesi yıkıcı bir yoksullaşma yaşanırken, işçi, emekçileri sömürerek açısından durum nedir? Onlar tüm bu süre zarfında semirerek daha da zenginleştiler ve servetlerine servet kattılar. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin serveti geri kalan yüzde 99’luk kesimin servetinin toplamına eşit. Bu duruma bir diğer örnek ise 2009  yılında dünya nüfüsunun yarısının sahip olduğu servetin toplamına sahip olan en zengin kşilerin sayısının 390’ken, son verilere göre bu sayının sadece 42 kişiye düşmüş olmasıdır. Yani zenginler her geçen yıl daha da zenginleşmekte, işçiler, emekçiler ise daha da yoksullaşmaktadır. Ve işçilerin, emekçilerin bu yoksullukltan kurtulmasının ve dünya zenginliklerinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamanın tek yolu olan sosyalizm her geçen gün daha da yakıcı bir zorunluluk halini alıyor!

İnsanlık her geçengün daha da zorunlu bir seçim ile yüzleşmeye doğru ilerliyor; ya milyarlarca işçi emekçinin daha da yoğun bir yoksullaşması ve çağ dışı koşullarda yaşamaya mahkum edilmesi ya da mülksüzleştirenleri mülksüzleştirerek insanın insan tarafından sömürülmesini ortadan kladırmak ve planlı bir sosyalist ekonomiyi kurmak. Kısacası; Ya  barbarlık, ya sosyalizm!

Son 20 yılın bürüt asgari ücret miktarı, çeyrek altın fiyatı ve bürüt asgari ücretler kaç adet çeyrek alılnabileceği miktarları:

 

 

Yıl Asgari Ücret Çeyrek Altın Fiyatı Çeyrek Altın Alım Gücü
1998 50.25 TL 5 TL 10.05
2003 440 TL 32.25 TL 13.64
2008 1060 TL 72.50 TL 14.68
2013 1415 TL 163 TL 8.68
2018 2364 TL 302 TL 7.82

 

 

Yıl                  Asgari Ücret    Çeyrek Altın             Çeyrek Altın

                                                  Fiyatı                           Alım Gücü

1998             50.25 TL            5 TL                              10.05

2003             440 TL                32.25 TL                      13.64

2008             1060 TL              72.50 TL                      14.68

2013             1415 TL              163 TL                          8.68

2018             2364 TL              302 TL                          7.82

 

Ayrıca kontrol

DKB: Sömürgeci Yapıya ve İlhaka Karşı Sokağa!

Devrimci Komünist Birlik 15 Kasım günü dinci-faşist AKP-MHP iktidarının üst düzey kadrolarının da katılımı ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir