ANA SAYFA / YAZARLAR / Yusuf Alkım – Teslimiyetciliğe karşı devrimci inat ve ısrarla…

Yusuf Alkım – Teslimiyetciliğe karşı devrimci inat ve ısrarla…

1 Mayıs’ta alışılageldiği gibi, bu yıl da akşam saatlerinde Lefkoşa’daki ara bölgede ortak eylem gerçekleştirildi. Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden binlerce işçi, emekçi, genç ve yaşlı ara bölgede buluştu.

Bu yıl, geçtiğimiz senelere göre daha da açığa çıkan düzen içi sloganlar ile, devrimci sloganların karşı karşıya geldiği bir eyleme sahne oldu.

Güney coğrafyadaki yapılar; AKEL’in reformist çizgisi ile bu çizgiye alternatif yaratmaya çalışan devrimci grupların oluşturduğu devrimci blok arasındaki kutuplaşmaya sahne oluyor. Güney Lefkoşa’nın Faneromeni meydanında toplanan devrimci gruplar “Ortak vatan, Ortak Mücadele” pankartı ile birlikte yürüdüler. Bu güneydeki reformist AKEL çizgisine karşı gelişen devrimci alternatif arayışlarının olumlu bir sonucudur.

Kuzey coğrafyada ise bir yanda kapitalist sömürü düzeni içerisinde “sosyal adalet” arayan kapitalizme teslimiyetçi yaklaşımla, diğer yanda ise bundan sadece bir adım ileri gidebilen ve neredeyse tüm sorunu özel sektörde sendikalaşmaya bağlayan ve bunu da “Özel sektörün kurtuluşu sendika ile olacak” diye pankartlarına taşıyan yapıların siyasi acizliği durumu yaşanıyor.

İşin bir diğer ilginç yanı ise özel sektörde sendikalaşma adı altında siyasi kampanya yürüten ve mevcut sendikalara düşmanlığını “Emek çok, sendika yok” diye bankat açacak kadar ileri götürenlerin bazı sendikaları ayartabilmesi ve onları bu pankartlarla birlikte yürütebilmesidir!

KTÖS, Basın-Sen ve Güç-Sen’in hangi mantıkla bu oyuna alet olduklarını anlamak gerçekten çok güçtür!

Kuzey coğrafyada da güneydeki gelişmelere benzer süreçler yaşanmaktadır. Bir yanda yukarıda değindiğimiz düzen içi radikallikten öteye gidemeyenlerin kitleselleşen etkileri, diğer yanda ise buna devrimci bir çıkışla alternatif yaratmaya çalışan komünistlerin çabaları söz konusu.

Bu çaba içerisinde en belirgin gelişimi gösteren Devrimci Komünist Birlik’tir. Son dönemde I. Birlik Kongresi’ni gerçekleştiren, bölge toplantıları ile örgütlülüğünü giderek artıran ve bu gelişimini haftalık Gelecek gazetesini yeniden yaınlamaya başlayarak ileri taşımaya çalışan DKB…

Yukarıda gerek güney gerekse de kuzeydeki düzen için yaklaşımlar bağlamında değindiğimiz yapıya devrimci bir alternatif yaratmaya çalışan DKB son dönemde sadece kuzeyde değil, güneyde de örgütlülüğünü artırıyor.

1 Mayıs’ta DKB hem güneyden Feneromeni Meydanı’ndan yürüyen devrimci blok içerisindeki güneyde yaşayan üyeleriyle, hem de kuzeyden Kuğulu Park’tan yürüyen DKB kortejiyle “Ortak Vatan, Ortak Örgütlenme” siyasetini yüksek sele haykırdı.

Kuzeydeki kortejde kuzeyde yaşayan Kürt ve Alevi devrimci, demokrat işçi, emekçi ve öğrenci kitlelerle koordineli hareket eden DKB, bir yandan ülkedeki işgal ve sömürgeci yapıya karşı, diğer yandan ise başta bölge ülke halklarının kardeşliği ve ortak devrimc mücadelelerine vurgu yapan sloganlara ağırlık verdi.

DKB’nin kuzey kortejinde attığı bazı sloganlar şöyleydi: “1 Mayıs bayram değil, devrim provasıdır!” “Korksun sömürgeciler, geliyor devrimci komünistler!” “Emperyalist baskıdan, sömürgeci işgalden, kurtuluş devrimde!” “Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak!” “Yaşasın halkların birleşik devrimi!” “Ortak vatan, ortak örgütlenme!” “Fabrikalarda, barikatlarda, devrim için dövüşen yoldaşlara bin selam!” “Dini gericilik, faşist barbarlık, yılgınlığa yer yok, kazanacağız!” “Son son son, işgallere son!” “Bağımsız Kıbrıs, Bütün Halklar Kardeştir!”

DKB bu sloganlarla ve yayın hayatına yeniden başlayan haftalık Gelecek gazetesinde bu konularda işlediği yazılarla 1 Mayıs’a etkide bulunurken, ne yazık ki bazı arkadaşlar ısrarla tüm bu çabayı görmezden geliyor ya da küçümsüyor.

Bilmemek, görmemek ayıp değildir, ancak bilmeden, görmeden ve iyice araştırıp öğrenmeden gerçekleri ters yüz eden yaklaşımlar sergilemek siyasi ve devimci ahlaka terstir.

DKB tüm Kıbrıs’ı kapsayan Marksist-Leninist örgütlenmesini ileri taşımaktan, bunu yaparken de başta bölge ve genelde tüm dünya devrimci hareketleri ile enternasyonalist dayanışmasını ve tüm dünyada devrimleri örgütleme hedefini korumayı sürdürecektir.

Güneş balçıkla sıvanmaz, devrimci komünistler inat ve sabırla mücadeleyi ilmek ilmek örmeye devam ediyorlar.

Bu inat ve ısrar devrimci gerçekleştirene kadar da devam edecektir…

Ayrıca kontrol

12 Eylül ile hesaplaşmak!

12 Eylül hala yaşıyor ve sürüyor. Türkiye’de de, TC’nin ilhak ettiği Kürdistan ve sömürgeleştirdiği Kıbrıs’ın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir