ANA SAYFA / HABERLER / KDH – HALK-DER

KDH – HALK-DER

Kıbrıs Devrimci Hareketinden

Halkla Dayanışma ve Kültür Derneği (HALK-DER)

Nedir “Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir “ sloganının içeriği?

Emperyalizm ve onun adamızdaki işbirlikçileri, bu iki halkı bir birine düşman göstererek gerçek yüzlerini gizleme yoluna gidiyorlar. Emperyalizm Orta Doğu’daki hegemonyasını sağlama alabilmek, Orta Doğu halklarının emperyalizme karşı verdikleri mücadeleyi saptırmak ve püskürtmek, petrol kuyularını denetimi altına alabilmek için adayı batamayan bir gemi olarak görmektedir. Bu gerçekten hareketle, Kıbrıs halklarının yakınlaşmasına, birlikte mücadele etmesine tahammül edemez. Çünkü ada halklarının birliği ve ortaklaşa mücadelesi, kendinin adadaki sonu anlamına gelir. Meselelere sınıf gerçeğinden yaklaşan ve bu gerçeği göz önünde bulundurup çözüm yolları arayan devrimciler, diğer bağımlı ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs’ta da işçi sınıfının düşmanının başka bir halk olmadığı, emperyalizm ve işbirlikçi burjuvaziler olduğu gerçeğini görür ve bu uğurda mücadele verir.

İşte “Bağımsız Kıbrıs, Bütün Halklar Kardeştir” sloganı bu sınıf gerçeğini vurgulamak, işçi sınıfının düşmanının burjuvaziler olduğunu, emperyalizm ve işbirlikçileri olduğunu vurgulamak ve özellikle Kıbrıs’ta yaratılmaya çalışılan Taksim girişimlerini engellemek için hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Devrimciler olarak “Tek Ulus” veya “İki Ulus” savlarını benimsememize olanak yoktur. Çünkü bu savlar Ulus tespitindeki temel ilkeler ile bağdaşmadığı gibi Kıbrıs’taki sosyal gerçeklerle de bağdaşmamaktadır. Ortada bir “ulus” yoksa ilke de vardır diye direnmenin anlamı nedir? Olguları görememe hastalığına tutulacak kadar şartlanmış bazı çevreler, Kıbrıs Türk ve Rum milliyetlerinin ve halklarının varlığını inkara kadar gidebilmektedirler.

Peki Şovenizme karşı olanlar(!), Kıbrıs Ulusunun(!) parçalanmışlığına karşı olanlar pratikte ne yapıyorlar? Neyi istiyorlar?

“İki bölgeli” (yani işçi sınıfının milliyetlerine göre parçalandığı) Federal Kıbrıs Cumhuriyeti için mücadele(!) burjuvazinin izin verdiği ölçüde “devrimcilik” yapanların, Kıbrıs Ulusunun(!) ulusal kurtuluşu(!) için mücadele ettiklerini; bırakın eylemde, lafta bile söylemeyenlerin bir başka görüşü “halkların kardeşliğini” savunuyor diye şovenistlikle suçlanması gülünç olmuyor mu?

Bu noktadan hareketle, devrimciler olarak bizler Kıbrıs özelinde şovenizm kırılmadan, iki toplum, iki halk arasında yaratılan düşmanlık çözülmeden Kıbrıs’ta devrim mücadelesinin baltalanacağına inanıyoruz. Şovenizmin kırılması için verilen mücadelede “halkların kardeşliğini” savunarak, Kıbrıs Türk ve Rum halklarının kardeşliğini savunarak ortak mücadelenin yükseltileceği inancındayız.

İngiliz ve ABD emperyalistleri Türkiye ve Yunanistan egemen sınıflarını kullanarak adada şoven, ırkçı, çağ dışı tohumları ekmek için uygun ortamı bulmuştur. Bu ortam genelde, adada milliyetçilerin (ve doğal olarak halkların) var oluş gerçeğidir. Anti-emperyalist, anti-faşist, anti-şovenist mücadele platformunda tüm devrimci, ilerici ve demokrat güçleri birleştirme çabasında olan devrimciler, şovenist düşmanlığı yıkabilmek için Kıbrıs’ta Türk ve Rum halklarının kardeşliğini savunmak ve pratik hayata geçirmek gerektiğinin bilincindedir.

“Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir” sloganı her zaman için ve koşullarımızda uğrunda mücadele edilecek ve şovenizmin kırılmasına katkıda bulunacak bir slogandır.

YAŞASIN ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST, ANTİ-ŞOVENİST MÜCADELEMİZ

BAĞIMSIZ KIBRIS, BÜTÜN HALKLAR KARDEŞTİR!

Kıbrıs’ın Bağımsızlık Yolu Gazetesi, 6 Ağustos 1979 tarihli 1’inci sayısı “Neden “BAĞIMSIZ KIBRIS BÜTÜN HALKLAR KARDEŞTİR” diyoruz” başlıklı yazıdan alıntıdır.

Ayrıca kontrol

DKB: Sömürgeci Yapıya ve İlhaka Karşı Sokağa!

Devrimci Komünist Birlik 15 Kasım günü dinci-faşist AKP-MHP iktidarının üst düzey kadrolarının da katılımı ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir