ANA SAYFA / DKB / DKB: Faşizme karşı halkların birleşik mücadelesi!

DKB: Faşizme karşı halkların birleşik mücadelesi!

Devrimci Komünist Birlik sömürgeci, işgalci faşist TC devleti ve onun hükümetinin ülkemizin kuzeyindeki, Türkiye’deki ve Kürdistan’daki baskılarına, saldırılarına ve gözaltılara karşı sessiz kalınamayacağını belirterek bir bildiri yayınladı.

DKB bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemlerde Türkiye’de ve Kürdistan’da evlerin basılmadığı, insanların gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı tek bir gün bile yoktur. Öyle ki halk tarafından seçilmiş muhalif milletvekilleri, belediye başkanları, yüzlerce gazeteci, on binlerce devrimci ve demokrat siyasal düşüncelerinden dolayı gözaltına alınmakta ve en ağır tecrit koşullarında tutulmaktadır.

Kürtlere, Alevilere ve onların örgütlerine, ilerici, demokrat ve devrimcilere yönelik baskınlar son günlerde Mücadele Birliği gazetesi, Özgürlükçü Demokrasi gazetesi, Önsöz Dergisi, Devinim Tiyatrosu, PSAKD şubelerine yapılmış ve yöneticiler, çalışanları, okuyucuları tutuklanmıştır.

Üniversitelerde TC’nin faşist saldırganlıklarına karşı onurlu bir karşı duruş sergileyen öğrenciler faşist TC devleti başındaki Erdoğan’ın “teröristler, vatan hainleri” şeklindeki hedef göstermeleri sonucunda evleri, yurtları basılarak, faşizan uygulamalarla göz altına alınmıştır.

Ülkemizin kuzeyinde de newroz etkinliğinde de sömürgecinin polis kuvvetleri tutuklamalar yapmış, üniversitelerdeki paramiliter faşist grublar Kürt öğrencilere saldırmıştır.

Sömürgeci, işgalci faşist TC devletinin Türkiye’deki, Kürdistan’daki ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki bu saldırı, baskı ve tutuklamaları bu güne kadar ne devrimcileri, ne işçi ve emekçi halkları mücadeleden yıldıramadı, aksine devrim yangınını daha da büyüttü.

Faşist TC devletinin başındakiler gidereek daha da saldırganlaşıyorlar, çünkü korkuyorlar!

Emekçi halkların kabarmakta olan öfkelerini ve devrimci kıpırdanışlarını görüyorlar ve telaşa kapılıyorlar!

Faşist baskı ve sömürü düzenlerini sürdürebilmek için ezilenleri daha da yoğun bir baskı ve tehditle korkutmaya, sindirmeye çalışıyorlar!

Ancak bunun onlar için bir faydası olmayacaktır, çünkü onlar insanlığın karanlık yüzünü temsil ediyorlar ve insanlığın aydınlık yüzü varolduğu sürece karanlıkları yenmesi kaçınılmazdır!

Bu karanlık dönem aşılacaktır, aydınlığı getirecek olan devrimci şafak yakındır!

Türkiye, Kürdistan ve Kıbrıs ile birlikte tüm bölge emekçi halklarının devrimci kurtuluşunu hiçbir gerici güç engelleyemeyecektir!

Baskılar Hiçbirimizi Yıldıramaz!

Yaşasın Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs halklarının birleşik devrimci mücadelesi!”

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir