ANA SAYFA / DKB / Faşizme Karşı Birleşik Mücadele!

Faşizme Karşı Birleşik Mücadele!

Devrimci Komünist Birlik bir bildiri yayınlayarak son yaşanan süreci değerlendirdi ve tüm üye, sempatizanlarını 26 Ocak Cuma günü, Sendikal Platform’un çağrısı ile saat 17:00’de Lefkoşa, Dereboyu’ndan başlayarak gerçekleştirilecek eyleme DKB saflarında örgütlü ve disiplinli bir şekilde katılmaya çağırdı.

DKB bildirisinde şunlara yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine çöreklenmiş olan faşist iktidar, kendi ülkesindeki halkları ezdiği yetmezmiş gibi, kendi sömürücü düzenini sürdürebilmek için bölge ülke halklarını da ezmeye, köleleştirmeye çalışmaktadır. Bu doğrultudaki son adımı, Suriye’deki barbar IŞİD sürülerine karşı meşru bir mücadele veren ve bölgedeki en demokratik yaşam alanlarından birisini inşa etmeye başlayan Rojava’daki Kürt yönetimine karşı başlattığı haksız savaştır.

Bu haksız ve insanlık düşmanı savaşa karşı alınan tavır kendine demokrat, ilerici denen örgüt ve kişiler açısından gerçek anlamda bir “turnusol kağıdı”dır. Ülkemizin kuzeyinde bulunan ve bu insanlık suçuna karşı açık ve net bir tavır alamayanlar, kendi halklarına dahi düşman kesilen TC faşist iktidarına yaranma çabasındadırlar.

Benzer bir durum, bu insanlık suçuna karşı net bir tavır alan ve bu nedenle TC faşist iktidarının başındaki Tayyip Erdoğan tarafından açık hedef ilan edilen Afrika gazetesi ve CTP’li Doğuş Derya’ya karşı girişilen linç girişimi karşısında alınan pratik duruştur. Erdoğan’ın açık linç çağrısı sonrasında Afrika gazetesine karşı yapılan faşist saldırılara karşı direnişe var gücü ile katılmayan, Doğuş Derya’ya karşı yürütülen faşist kampanyanın karşısında durmayanlar, istedikleri kadar büyük “sol” ve de “devrimci” laflar söylesinler. Ülkemizin kuzeyinde son birkaç gündür yükseltilen faşist saldırganlığa karşı pratik olarak net bir eylemselliğe girişmeyenler iki yüzlüce davranmaktadırlar.

Sorunun özü, ne Afrika ya da Doğuş Derya’nın savunduğu düşüncelerdir, ne de TC faşist iktidarına bağlı sözde güvenlik güçlerinin yaptıkları yada yapmadıklarıdır. Sorunun özü ülkemizin kuzeyinin TC’nin kendi ve bölge ülke halklarına düşman faşist bir iktidar altında yönetilmekte oluşu ve ülkemizin kuzeyinin TC’nin açık ve fiili işgali altında oluşudur.

Bunun anlamı ülkemizin özgürleşmesinin yolunun başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülke halklarının özgürleşmesi ile iç içe geçmiş olmasıdır. Bunun anlamı ülkemizi ve bölgemizden başlayarak, günün sonunda tüm dünyayı özgürleştirmenin yolunun başta bölgesel ve giderek tüm dünyayı kapsayan, halkların birleşik  devrimci mücadelesinden geçmesidir.

Şimdi önümüzde duran görev, sömürüye ve sömürü düzeninin en gerici biçimi olan faşizme karşı cesurca ayağa kalkmak ve her dilden, dinden, ulustan işçi, emekçi kesimleri tüm Kıbrıs’a yayılacak olan Anti-faşist birleşik bir mücadele platformunda birleştirmektir. Bunu başarabilmenin yolu da öncelikle her bir ülkedeki devrimci, komünist güçlerin güçlü merkezi örgütlenmesini inşa etmekten geçmektedir. Devrimci Komünist Birlik tüm devrimcileri bu mücadeleye omuz vermeye ve ayni saflarda yerlerini almaya çağırıyor!

 

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir