ANA SAYFA / DKB / Faşizme, Sömürgeci İşgale Karşı Halkın Örgütlü Gücü!

Faşizme, Sömürgeci İşgale Karşı Halkın Örgütlü Gücü!

Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten egemenler kendi vatandaşı olan halklara dahi zulmedip yok etme siyaseti izlerken, bölge ülkelerdeki gerici, barbar sürülerini silahlandırıp katliamlar düzenlemelerine zemin hazırlarken, emperyalist barbarlığın bölgedeki en işbirlikçi yönetimleri arasında yeralıp tüm bunları din, dil, ırk söylemleri ile maskelerken sesi çıkmayanlar, TC egemenlerinin sahtekarlığının benzeri bir tavırla ortaya çıkıp, “Vatan, Millet, Sakarya” söylemleri ile boy gösteriyorlar!

Bu sözde “vatanseverler” her geçen gün açık bir şekilde faşist bir diktatörlüğe dönüşmekte olan TC devletinin başındaki Erdoğan’ın, Afrika Gazetesi’nde yayınlanan bir karikatüründen dolayı ortaya çıkmayı ve içlerindeki faşist duyguları sergilemeyi bir marifet sayıyorlar. Çünkü onlara göre Erdoğan ve temsil ettiği gerici düşünce doğrudur, onlara göre kendi halkına da zulmeden, kendi ülkesinin tüm zenginliklerini yabancı sermayeye peşkeş çeken, halkın milyarlarca dolarını en yakın akrabalarına ve etrafındaki çıkar çevrelerine aktaran bu zihniyet sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. Çünkü onlar da tıpkı sahiplendikleri bu zihniyetin yolundan gitmek ve ülkemizin kuzey coğrafyasında benzer olanaklar elde etmek istemektedirler.

TC egemenlerinin kirli yüzünü her fırsatta teşhir eden Afrika Gazetesi’ne karşı giriştikleri baskı ve sindirme kampanyası, aslında takip ettikleri TC egemenlerine mesaj verme ve bu coğrafyada benzer işleri yapmak için ihale alma çabasıdır! Onlar bu şekilde TC egemenlerine “Bakın sizlerin en iyi takipçiniz bizleriz. Sizlerin çıkarını bu coğrafyada en iyi savunan bizleriz. Sizlerin izlediği politikaları bu coğrafyada en iyi uygulayabilecek olan bizleriz.” demekte “Bu coğrafyada sizlerle birlikte uyum içinde çalışmaya talibiz” mesajı vermeye çalışmaktadırlar!

Peki Kuzey Kıbrıs’ta sözde bir demokrasi olduğunu savunan ve 7 Ocak’ta yapılacak olan seçimler sonrasında “hükümete” gelmeye talip olan partiler, bu konuda ne düşünüyorlar? Türkiye’nin fiili işgali altında olan ve her türlü anti demokratik mekanizmanın kullanılarak TC egemenlerinin arzuladığı gibi şekillendirilen ve buna da sözde “halkın seçtiği yöneticiler” kamuflajı verilen bu sömürgeci işgal rejiminde koltuk alma yarışına girenler elbette bu konuda sessiz kalacaklardır! Bu coğrafyayı sıradan bir devletmiş gibi görmeye ve halkı da buna inandırmaya, “Biz seçilirsek tüm bunları düzelteceğiz” yalanını söylemeye ve her defasında “Ama tek başımıza hükümete gelmezsek ne yapabiliriz ki?!” masalını anlatmaya devam edecekler!

Ülkemizi bu sömürgeci işgal rejiminden kurtarmak, dış gerici güçlerin işbirlikçiliğine soyunan tüm gerici yapıları dağıtıp onları ülkemizden defetmek için, tüm devrimci güçler olarak bir araya gelmeli, halkın örgütlü gücüne dayanan bütünlüklü bir mücadeleyi örmeliyiz!

Herkesin bildiği gerçeği ortaya koymalı, çözüm yolunun ne olduğunu halka göstermeliyiz! Halkı sahte umutlarla aldatmanın ve ülkemizin kuzeyinde kurulu yapıyı gizlemenin aracı olan seçimler ile bir çözümün elde edilemeyeceğini, özgür bir ülke kurmanın tek yolunun bölge halkları ile en güçlü dayanışma ve ortak mücadele süreçleri ile gelişecek olan devrimci süreçler olduğunu, bunun için kapsamlı ve güçlü bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğunu anlatmalı ve bu uğurda mücedeleyi yükseltmeliyiz!

Devrimci Komünist Birlik olarak bir kez daha “Afrika Gazetesi Yalnız Değildir” ve “Faşizme Geçit Yok!” diye haykırıyoruz!

Ve tüm devrimci güçleri halkın örgütlü gücünü ortaya çıkarmak için hep birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz!

Ayrıca kontrol

Çözüm Sandıkta Değil, Devrimde!

Sömürgecinin “Birinci derece yerel, üst düzey memur kadrosu=C/B mevki” münhaline aday olacak işbirlikçiler (solcusu, sosyal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir