ANA SAYFA / HABERLER / DKB Özgür vatan için birleşik devrimci mücadeleye çağırdı

DKB Özgür vatan için birleşik devrimci mücadeleye çağırdı

DKB 1 Mayis 2015 3Devrimci Komünist Birlik 1 Mayıs dolayısı ile yayınladığı bildiride insanlığı barbar bir sömürü düzenine mahkum etmeye çalışan emperyalist kapitalizmin her geçen gün daha da çürümeye ve işçileri, emekçileri bir kez daha devrim cephesine sürüklediğine dikkat çekti. DKB açıklamasında ayrıca tüm işçileri emekçileri 1 Mayıs saat 17:30’da, Lefkoşa Girne Kapısı yanındaki Kuğulu Park’ta toplanarak, ara bölgedeki Taksim (Çetinkaya Antrenman) Sahası’nda gerçekleşecek olan Ortak 1 Mayıs Eylemi’ne birlikte katılmaya çağırdı.

DKB’den yapılan açıklamda son araştırmalara göre dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin serveti, geri kalan yüzde 99’luk kesimin servetinin toplamına eşit olduğu vurgulanırken, dahası bu yüzde 1’lik kesim içerisinde de az sayıdaki kişinin serveti katlanarak artmakta olduğuna işaret edildi. “En zengin 62 sermayedarın serveti dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50’lik kesiminin servetine denk gelmektedir. Ve bu dengesizlik her geçen gün artmaktadır.” denilen açıklamada bu servetin oluşmasında emek harcayanların her geçen gün daha da yoksullaşırken, işçilerin, emekçilerin ürettiklerine el koyan sermayedarların servetlerine servet katmakta olduklarının altı çizildi.

DKB açıklamasının devamında şunlar belirtildi:

“Plansızlığa ve azami kâra dayalı emperyalist kapitalizm sadece yarattığı bu dengesizlikle değil, bu çarpık düzenlerini sürdürebilmek için dünyanın dört bir yanında yarattıkları yoksulluk, salgın hastalıklar, pazar kavgalarına dayanan savaşlarla da insanlığı her geçen gün daha da keskin bir seçimle yüz yüze bırakmaktadır; ya bu kokuşmuş barbarlık düzenine boyun eğerek yok olmak, ya da “Bu Pisliği Devrim Temizler!” diyerek sosyalizme giden yolda ilerlemek…

Dünyanın dört bir yanında her geçen gün daha büyük işçi, emekçi kitleler sokağa çıkmakta, bu çürümüş düzene karşı baş kaldırmaktadır. İnsanlığın ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler ve emekçiler, bizleri yoksulluğa mahkum eden emperyalist kapitalizme karşı “Devrim!” şiarı ile sokakları, alanları zapt ediyorlar!

Hemen yanı başımızda Türkiye ve Kürdistan devrimci güçleri faşist devlet terörüne karşı Halkların Birleşik Devrim mücadelesini yükseltiyorlar. Türkiye, Kürdistan halklarının ortak devrim cephesi her geçen gün güçlenerek, Rojava’dan Kuzey Kürdistan’daki Kürt mahallelerindeki barikatlara yayılıyor. Bu kez gerici, faşist iktidarı yenilgiye uğratacak yeni bir Gezi Ayaklanması her geçen gün mayalanıyor!
Şimdi Kıbrıs’ın Devrimci Komünistleri olarak bizlere düşen görev; ülkemizi bölerek, kuzeyinde sömürgeci işgal düzenini kuran, güneyini ise AB emperyalizmine teslim eden emperyalist saldırganlığa karşı Türkiye, Kürdistan devrimci güçleri ile birlikte ortak devrim cephesini yükseltmektir!

Ülkemizde ezilip, sömürülen her ülkeden, milletten, dilden ve dinden işçileri, emekçileri bu ortak mücadelemize omuz vermeye, yeryüzünün dört bir yanındaki milyarlarca sınıf kardeşlerimizle mücadelemizi birleştirmeye çağırıyoruz!

Sömürenlerin birliğine karşı, sömürülenlerin birliğini yükseltmek için, Kıbrıs’ta yaşayan ve sömürülen tüm işçiler, emekçiler “Bu Pisliği Devrim Temizler!” şiarı ile 1 Mayıs’ta omuz omuza mücadele alanlarındayız!

Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan tüm işçilerin, emekçilerin yasal hakkı olan sendikal örgütlenme hakkımızı tüm işyerlerinde kullanalım, ekonomik haklarımızı korumak ve artırmak, eşit işe eşit ücreti, insanların yaşamlarını insanca seviyelerde sürdürebilmesi için gereken ücreti elde edebilmek için bizim olan sendikalarda örgütlenelim!

Sömürenlerin barbarlık düzenini dağıtmak için Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ni güçlendirelim, sınıf mücadelesini yükselterek, işçi sınıfı iktidarını kurmak için devrimci örgütlenmemizi artıralım!

Yaşasın Halkların birleşik Devrim Mücadelesi!

Yaşasın sömürüsüz bir düzen mücadelemiz ve devrimci sınıf örgütlenmemiz!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü kızıl 1 Mayıs!”

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir