ANA SAYFA / HABERLER / KTÖS’ten 37 başlıkta hizmet içi kurs talebi…

KTÖS’ten 37 başlıkta hizmet içi kurs talebi…

KTÖS Burak MavişKTÖS eğitimin, kendini yenileyen, bilgiyi yeniden inşa eden ve pratikte toplumu dönüştüren bir süreç olduğuna dikkat çekti.  KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzası ile yapılan yazılı açıklamada bilgi toplumu çağının yaşandığı dünyada, yeniliklerin ve değişen ihtiyaçların doğru analiz edilerek topluma yansıtılması okullar aracılığı ile öğretmenlerin olduğu belirtildi.

Açıklamada “Bu anlamda yeniliklerin ve ihtiyaçların eğitim yolu ile toplumsal iradeye dönüştürülebilmesi adına hizmet içi kursları olmazsa olmazımızdır.” denlilerek özellikle yeni hazırlanan kitaplar ve ders programlarının Eğitim Bakanlığı tarafından ivedilikle öğretmen ile paylaşılması gerekmektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca şu fiadelere yer verildi:

“KTÖS, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğretmenlere, öğretmen adaylarına, öğrencilere, ailelere yönelik kurs, seminer ve work-shop taleplerini 37 maddede bakanlığa iletmiştir. Ayrıca sendikamız organizatör veya eğitimci olarak her türlü eğitime katkı koyacabileceğini açık yüreklilikle Eğitim Bakanlığı ile paylaşmıştır.

Eğitim-öğretim süreçlerinin asıl öznesi olan çocukların sözünün dinlendiği ve duyulduğu, onları karar alma mekanizmalarına dahil eden, öğretmenin rehberliğini ve yol göstericiliğini esas kılan, demokratik bir yönetimin hakim olduğu, okullarımızın ekoloji ile barışık oyun temalı okullara dönüştüğü, erişilebilir, eşit, ücretsiz, kamusal ve her türlü neo-liberal özneden uzaklaşmış bir eğitim sistemi inşa edip, devamını sağlayana kadar mücadelemiz esas olacaktır.”

Bakanlıktan talep edilen Hizmetiçi Kurs başlıkları ise şöyle sıralandı:

1- Demokratik Ve Barışçıl Eğitim
2- Çocuk Hakları
3- İnsan Hakları
4- Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
5- Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma, Bağ Kurma
6- Şiddetsiz İletişim
7- Okullarda Akran Zorbalığı
8- Okullarda Barış Kültürü Eğitimi
9- Medya Okur Yazarlığı
10- Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi
11- Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi
12- Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamamalı Davranış Analizi
13- Çok Kültürlü, Çok Dilli Eğitim Ortamları
14- Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları
15- Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin Ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
16- Demokratik Okul Örnekleri Ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları
17- Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı
18- Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi
19- Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon
20- Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri
21- Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma
22- Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi
23- Okullarda Permakültür Uygulamaları
24- İki Toplumlu Ortak Sözcüklerinin Eğitim Sürecine Katkısı
25- Oyun Temelli Öğrenme
26- Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklar
27- Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri
28- Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması
29- Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’
30- Yeni Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları Ve Kitaplar Ile Ilgili Eğitim
31- Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma, Şiddet Ve Stresle Başa Çıkma Yolları
32- İş Yeri Güvenliği, Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma
33- Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi
34- Öğretmenler İçin “Doğa Atölyesi” Modülü
35- Trafik Eğitimi
36- Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma, Şiddet Ve Stresle Başa Çıkma Yolları
37- Kimlikli Bebekler

Ayrıca kontrol

DKB: Çözüm sandıkta değil, örgütlü gücümüzdedir!

Devrimci Komünist Birlik yapılan seçimlerin meşru olmadığını belriterek çözümün halkın umutlarını çalarak sahte sandıklara hapsedenlerde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir