ANA SAYFA / DKB / DKB: İnsanca yaşama hakkı, yeterli düzeyde asgari ücret!

DKB: İnsanca yaşama hakkı, yeterli düzeyde asgari ücret!

devrim temizlerlogoDevrimci Komünist Birlik “İnsanca yaşama hakkı, yeterli düzeyde asgari ücret!”  başığı ile yayınladığı bildiride Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hala daha toplanmamasını ve gerekli veriler dikkate alınarak yeterli düzeyde bir asgari ücret belirlenmemesini eleştitrerek, işçileri sendikalarda örgütlenmeye ve mücadeleyi yükseltmeye çağırdı.

DKB bildirisinde Devlet Planlama Örgütü’nün çalışma yaşamı ile ilgili yayınladığı istatistiklete yer verilirken, bu veriler ışığında minimum asgari ücretin 2000 ile 2200 TL arasında olması gerektiğine dikkat çekildi. DKB bu ücretin ise haftalık 40 saat ve 5 günlük çalışma süreci için geçerli olduğunun ve bunu aşan ek mesailerin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunun altını çizdi.

İşçilerin sendikalarda örgütlenerek haklarını aramalarının önemine dikkat çeken DKB, sermaye kesimlerinin en geniş şekilde işbirliği yaparken, işçilerin bu yöndeki adımlarını engellemek için ise her türlü baskıyı uyguladığı belirtilerek, işçiler, emekçiler olarak kendi yaşamlarımızı hak ettiğimiz gibi insanca sürdürebilmek için tüm baskılara rağmen örgütlenmek ve güçlerini birleştirmesi gerektiği vurgulandı.

DKB, işçilerin ve emekçilerin bu yönde bilinçlendirilmesi amacı ile 24 Ocak Pazar günü Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazardabildiri dağıtımı gerçekleştirecek.

Bildirinin sonunda şu ifadelere yer verildi:
“Bir kez daha diyoruz ki;

Bizler biliyoruz ki hiç bir sömüren bize kendi eliyle daha iyi bir yaşam sunmayacaktır!

Yeterli düzeyde ücret, insanca yaşayabilme olanağı ancak biz örgütlenerek güçlerimizi birleştirirsek mümkün olacak!

Ancak bizler kendi yaşamlarımıza sahip çıkarsak ve sömürenlerin karşısına birlikte dikilirsek insanca bir yaşamı kurmak mümkün olacak!
Daha iyi bir yaşam için sendikalarda örgütlenelim, gücümüzü sömürünün karşısına dikelim!”

DKB bildirisinin tamamı şöyle:

İnsanca yaşama hakkı, yeterli düzeyde asgari ücret!

Ülkemizde yürürlükte olan yasalara göre asgari ücret; işçilere günlük 8 saat ve 5 çalışma günü için haftalık 40 saate karşılık ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olması gereken ücrettir. Günlük 8 saati veya haftalık 5 günü aşan süreler için ise ek mesai ödenmesi zorunludur.

Yürürlükte olan bu yasalara bağlı olarak, asgari ücret “Devlet Planlama Örgütü” tarafından hazırlanan güncel veriler dikkate alınarak düzenlenmek zorundadır. Yönetici makamların kendi kontrollerindeki kurumların hazırladığı verilere göre: Hane halkı çalışan sayısı ortalama 1 iken, hane içi yaşayan sayısı ise ortalama 3’tür. Bunun anlamı her bir çalışanın alacağı en düşük aylık maaş, en az 3 kişinin yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bir aylık giderlerini karşılaması gerekmektedir. Son olarak açıklanan fiyat verilerine göre; bu kriterler ışığında olması gereken en düşük asgari ücret tüm kesintilerden sonra 2000 ile 2200 TL arasındadır.

Eylül 2015’ten itibaren geçerli olan ve şuan yürürlükte olan asgari ücret brüt 1730 TL iken, kesintilerden sonra işçinin eline geçen ise 1487 TL’dir. Bunun anlamı asgari ücretle çalışan özel sektör işçileri, aileleri ile birlikte yaşamlarını en düşük düzeyde ikame ettirebilmek için gerekli olan en düşük ücretin ancak 3’te 2’sini alabilmektedir. Dahası, bu maaş işçilere, asgari ücretin haftalık 40 saati kapsıyor oluşuna ve işçilerin büyük bölümünün bu saatleri fazlasi ile aşan ek mesailerine rağmen ödenen rakamdır.

Gelmiş geçmiş tüm hükümetler bu kıstasların çok aşağılarında asgari ücretler belirlemiş ve uygulamış, temel tüketim maddelerine sürekli yapılan zamlarla ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla işçiler daha da kötü yaşam koşullarına mahkum edilmiştir.

Ekonomik yaşamın belirlenmesi için kullanılan veriler günümüz teknik olanakları da dikkate alındığında çok hızlı bir şekilde güncellenebilmeli ve işçilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için almaları gereken en düşük ücret olan asgari ücret olması gereken düzeye yükseltilmelidir. Ancak her yılın başında toplanması ve güncel verilere göre yeni asgari ücreti belirlemesi gereken komisyon hala daha toplanmamıştır. Toplandığında da bu kıstasları ne kadar dikkate alacağı geçmişteki uygulamalara bakıldığında tahmin edilebilmektedir.

İşçilerin kendi örgütleri olan sendikalarda örgütlü olmayışları ve bu yönde gerekli baskıyı oluşturamamaları ortaya çıkan bu tablonun en önemli nedenlerindendir. Sermaye kesimleri kendi aralarındaki rekabete rağmen bir çok farklı örgütlenme ile işçileri daha ağır sömürüye mahkum ederek daha da zenginleşmek için güç birliği yapmaktadırlar. İşçilerin kendi sendikalarında örgütlenerek haklarını aramaları karşısında ise her türlü baskıyı uygulamaktadırlar. İşçiler, emekçiler olarak kendi yaşamlarımızı hak ettiğimiz gibi insanca sürdürebilmek için tüm baskılara rağmen örgütlenmeli ve güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Bir kez daha diyoruz ki;
Bizler biliyoruz ki hiç bir sömüren bize kendi eliyle daha iyi bir yaşam sunmayacaktır!

Yeterli düzeyde ücret, insanca yaşayabilme olanağı ancak biz örgütlenerek güçlerimizi birleştirirsek mümkün olacak!

Ancak bizler kendi yaşamlarımıza sahip çıkarsak ve sömürenlerin karşısına birlikte dikilirsek insanca bir yaşamı kurmak mümkün olacak!

Daha iyi bir yaşam için sendikalarda örgütlenelim, gücümüzü sömürünün karşısına dikelim!

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir