ANA SAYFA / DKB / Haklı taleplerimizle alanlara!

Haklı taleplerimizle alanlara!

Plansızlığa ve azami kâra dayalı emperyalist kapitalizm her geçen gün daha da çürümeye ve yeryüzü ile birlikte insanlığı da kirletmeye devam ediyor!

İnsanlık bugün iki seçenekle karşı karşıya; ya bu kokuşmuş barbarlık düzenine boyun eğerek yok olmak, ya da “Bu Pisliği Devrim Temizler!” diyerek sosyalizme giden yolda ilerlemek…

Sermaye kesimleri kendi yarattıkları krizin bedelini işçilere, emekçilere ödetmeye çalışırken dünyanın dört bir yanında kapitalist saldırganlığa karşı yeni direnişler ve başkaldırılar yükseliyor. “Sosyalizm öldü!” diye insanlığa umutsuzluk pompalayanlar, bir kez daha dünyanın dört bir yanında “bir hayalet”in dolaştığını görerek korkuya kapılıyorlar.

İnsanlığın gelişiminin önünde biriken çürümüş düzenleri yıkıp atan devrimci dönüşümler yeniden meşruluk kazanıyor!

İnsanlığın ezici çoğunluğunu oluşturan işçileri ve emekçileri, yoksulluğa mahkum eden kapitalizmin ortadan kaldırılması için “Tek yol Devrim!” şiarı yeniden ses buluyor… 

Kıbrıs’ın Devrimci Komünistleri olarak giderek daha da güçlü bir şekilde “Bu Pisliği Devrim Temizler!” şiarını haykırarak yeni devrimlere hazırlanıyoruz.

Ülkemizde ezilip, sömürülen her ülkeden, milletten, dilden ve dinden işçileri, emekçileri bu ortak mücadelemize omuz vermeye, yeryüzünün dört bir yanındaki milyarlarca sınıf kardeşlerimizle mücadelemizi birleştirmeye çağırıyoruz!

Sömürenlerin birliğine karşı, sömürülenlerin birliğini yükseltmek için, Kıbrıs’ta yaşayan ve sömürülen tüm işçiler, emekçiler 1 Mayıs’ta omuz omuza mücadele alanlarındayız!

Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan tüm işçilerin, emekçilerin yasal hakkı olan sendikal örgütlenme hakkımızı tüm işyerlerinde kullanalım, ekonomik haklarımızı korumak ve artırmak, eşit işe eşit ücreti, insanların yaşamlarını insanca seviyelerde sürdürebilmesi için gereken ücreti elde edebilmek için bizim olan sendikalarda örgütlenelim!

Sömürenlerin barbarlık düzenini dağıtmak için halkların kardeşliğini ve sınıf mücadelesini yükseltelim, işçi sınıfı iktidarını kurmak için devrimci örgütlenmemizi artıralım!

Yaşasın daha iyi yaşam koşulları için mücadelemiz ve sendikal örgütlülüğümüz!

Yaşasın sömürüsüz bir düzen mücadelemiz ve devrimci sınıf örgütlenmemiz!

Yaşasın halkların kardeşliği, işçilerinemekçilerin birliği!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadeleve dayanışma günü kızıl 1 Mayıs!

Tüm işçileri emekçileri 1 Mayıs saat 17:30’da, Lefkoşa Otobüs Terminali’nde toplanarak, saat 19:00’da Ara Bölge’deki Taksim (Çetinkaya Antrenman) Sahası’nda gerçekleşecek olan Ortak 1 Mayıs Eylemi’ne birlikte katılmaya çağırıyoruz.

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir