ANA SAYFA / DKB / İşgale ve emperyalizme karşı mücadeleye, sokağa!

İşgale ve emperyalizme karşı mücadeleye, sokağa!

Devrimci Komünist Birlik, 14 Ağustos Harekatı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamanın tamamı şöyle:

İşgale ve emperyalist kuşatmaya karşı mücadele hayatın her alanını kapsamadığı ve kitlesel bir niteliğe bürünmediği müddetçe başarılı olması mümkün değildir. Mücadelede yer almak sadece belli yıl dönümlerinde bölük pörçük sokokta olmaya bağlı değildir.

Evet 14 Ağustos günü TC’nin işgalinin perçinleştiği gündür ve tüm diğer günlerde olduğu gibi bu gün de işgal karşıtı yapılan eylemlerde yer almak önemlidir ve yer alınmalıdır. Ancak ciddi bir siyasal farklılığa dayanmayan sebeplerle geçtiğimiz iki yılda son derece başarılı bir şekilde yapılan ortak eylemliliğin benzer söylemlerle ikiye bölünmesi ve rekabetçi bir anlayışla aynı günde, aynı zaman diliminde yapılması bu etkinliğe geçtiğimiz iki yılda katılan ve sayısı giderek artan kitlede bir moral bozukluğu ve kafa karışıklığı yarattığı açıktır. Ve dahası bunun böylesi bir günde sokağa çıokacak insan sayısını artırmak yerine azaltacağı da aşikardır. İşte bu nedenle Devrimci Komünist Birlik bu bölünmenin yaşanmaması için elinden geleni yapmış ve tarafların duruşlarını değiştirmemeleri sonucunda bölünme kaçınılmaz olmuştur.

Bizler örneğin “işgal karşıtı mücadee nasıl verilmelidir?” gibi bir tartışma üzerine bu bölünme yaşansa ve bunun sonucunda uzlaşamaz siyasi yaklaşımlar nedeniyle ayrışmak şart olsa bundan mücadelenin gelişmesi açısından buruk da olsa mutluluk duyabilirdik. Ancak ayrılık sahne alacak kişilere para verilip verilmemesi, ve dahası bunun “sahne alacakların emeğini sömürme” gibi hatalı bir noktaya çekilerek yapılması farklı yapılar ya da bu yapılar içerisindeki bazı kişiler arasındaki inatlaşma, zıtlaşma, çatışmanın ortak eylemliliğin bölünmesinin zeminini hazırlamıştır.

Tüm bunlardan sonra eylem biçimi ve ana sloganlar konusunda daha çok ortak paydaya sahip olduğumuz Baraka ve Barikat ile birlikte ne yapabilirizi konuşmaya ve ortak bir eylemlilik geliştirmeye çalıştık. Ancak Baraka’dan arkadaşlar aynı gün ve saatlerde ikinci bir eylem/etkinlik yapma konusunda ısrarcı oldular. Biz bu eylem/etkinliğin kitleyi bölmek ve rekabetci bir ortam yaratmaktansa en azından bu senelik farklı bir günde yapılması konusunda ısrar ettik, Barikat’tan arkadaşlar da benzer şekilde gerekirse diğer etkinliği düzenleyen arkadaşlarla konuşup iki etkinliği saatleri çakışmayacak şekilde ve her ikisine de katılım çağrısı yaparak düzenleme önerisi getirdi. Baraka’dan arkadaşlar malesef aynı günde ısrar ettiler ve zaten bizden bağımsız şekilde konuşup onay aldıkları bir çok sanatçının yer alacağı bir eylem programını belirledikleri için sürenin uzun olacağı ve çakışmak durumunda kalınacağında ısrarcı oldu.

Bu noktadan sonra bizler her iki eylem/etkinliği destekleyeceğimizi ancak kitleyi bölecek ve mücadeleyi geriletecek bir adım olması bakımından bu eylem/etkinliklerin her hangi birinin altına imza atmayacağımızı ve buna ortak olmayacağımızı belirterek süreçten ayrıldık.

Birkaç saat sonra bölünmüş Lefkoşa’nın kuzey yarısında, iki farklı alanda temelinde işgal karşıtlığı olan iki farklı eylemetkinlik gerçekleştirilecektir. Her ikisi de işigal karşıtı olmaları bakımından önemlidir ve değerlidir ve her ikisine de katılmak gerekmektedir.

Bizler DKB olarak her iki eylem/etkinliğe de katılıp destek vereceğiz ve önümüzdeki süreçte işgal karşıtı en geniş birlikteliğin sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Çünkü işgale, meperyalist kuşatmaya karşı en geniş ortak cephe örülmediği sürece mücadelenin zafere ulaşması mümkün değildir.

Evet siyasi farklılıklar en açık şekilde ortaya konmalı ve tartışılmalıdır ancak bölünmeyi gerektirmeyecek konuları inatlaşma ve çatışmaya dönüştürerek işgal karşıtı güçler içinde rekabetçilik yaratmak bize bir fayda getirmeyecektir.

DKB olarak ülkemizin tüm ilerici, devrimci kesimleri bu gece ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek tüm işgal karşıtı ilerici eylemlerde en aktif şekilde yer almaya ve bu mücadelenin bütünleştirilmesine destek vermeye çağırıyoruz.

Ayrıca kontrol

Reformizmin ayak oyunları ve sömürge seçimlerine bakışları(*)

Sırtımızda, tüm varlığıyla işgal edip oturan ve ülkemizin kuzeyini yöneten TC egemenlerine; “Ankara, elini yakamızdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir