ANA SAYFA / DKB / Omuz omuza mücadeledeyiz!

Omuz omuza mücadeledeyiz!

Sermaye sahibi küçük bir azınlığın geriye kalan büyük çoğunluğu sömürmesine dayalı emperyalist kapitalizm dünyamızı her geçen gün daha da barbarca bir düzene sürüklüyor.

Gelişen teknolojiye ve üretimdeki büyük artışa rağmen insanlığın çoğunluğunun yaşam düzeyi geriliyor, dünyadaki işsizlik, yoksulluk ve açlık artıyor.

Sermaye sahibi sömürücüler doymak bilmez kâr hırsları nedeniyle kendi sistemlerinin krizini ve bunun bedelini işçilere, emekçilere ödetmeye çalışıyorlar.

Patronların kendi açgözlülükleri nedeniyle uğradıkları zararlarını karşılamak için işçilerin, emekçilerin sosyal ve ekonomik hakları budanıyor, işten durdurmalar artıyor, halktan toplanan vergilerle ve halkın kurumlarının özelleştirilmesi yoluyla sömürücü asalaklara yeni rant kapıları açılıyor.

Sömürenlerin ve ezenlerin, insanlığı daha çok ve sorunsuz ezip sömürmek için oluşturdukları işbirliklerinin karşısına ezilenlerin, sömürülenlerin birliğinin çıkmasını engellemek için halklar arasına dini, milli ve diğer farklılıkları kullanarak kin ve düşmanlık tohumları ekilmeye çalışılıyor.

İnsanlık, işçileri ve emekçileri sömürerek zenginleşen patronlar olmadan da var olabilir, ancak patronlar sömürecekleri işçiler ve emekçiler olmadan var olamazlar!

İnsanlık sömürenlerin olmadığı bir dünyada refah içinde, adil bir düzen kurabilir, insanlığın tümü için gerekli olan üretimi planlayabilir ve herkesin en iyi şekilde yaşamak için ihtiyacı olana sahip olması sağlanabilir.

Bugün Yunanistan’da, İspanya’da, Amerika’da, Mısır’da, Türkiye’de, Kürdistan’da ve dünyanın dört bir yanında sermayenin saldırılarına karşı direnen işçiler ve emekçilerle birlikte mücadelemizi yükselterek birleştirmek için işçi sınıfının uluslararası mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta meydanlardayız!

Sömürenlerin birliğine karşı, sömürülenlerin birliğini yükseltmek için, Kıbrıs’ta yaşayan ve sömürülen tüm işçiler, emekçiler 1 Mayıs’ta omuz omuza mücadele alanlarındayız!

Kıbrıs’ta yaşayan ve çalışan tüm işçilerin, emekçilerin yasal hakkı olan sendikal örgütlenme hakkımızı tüm işyerlerinde kullanalım, ekonomik haklarımızı korumak ve artırmak,  eşit işe eşit ücreti, insanların yaşamlarını insanca seviyelerde sürdürebilmesi için gereken ücreti elde edebilmek için bizim olan sendikalarda örgütlenelim!

Sömürenlerin barbarlık düzenini dağıtmak için halkların kardeşliğini ve sınıf mücadelesini yükseltelim, işçi sınıfı iktidarını kurmak için devrimci örgütlenmemizi artıralım!

Yaşasın daha iyi yaşam koşulları için mücadelemiz ve sendikal örgütlülüğümüz!

Yaşasın sömürüsüz bir düzen mücadelemiz ve devrimci sınıf örgütlenmemiz!

Yaşasın halkların kardeşliği, işçilerin-emekçilerin birliği!

 

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü kızıl 1 Mayıs!

Ayrıca kontrol

Umudumuz Gelecek Festivali gerçekleştirildi

Umudumuz Gelecek Kültür Sanat Festivali 27 Ağustos Perşembe akşamı Lefkoşa Taşkınköy Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir